Gå till innehållet

Fler kollegor på nya jobb

Nyblivna chefer och kommunarkitekter som gått över till privat verksamhet. Det och mer innehåller veckans rapport om arkitekter på nya jobb.

Samuel Martin är ny chef för Studio M på Sweco Architects i Malmö. Senaste Swecouppdragen har varit inom forskning, industri och infrastruktur samt lokala och nationella fackliga uppdrag. Han kommer dessförinnan från Fojab Arkitekter.

Josefin Westerlund

Josefin Westerlund är ny arkitekt på AL studio i Göteborg. Hon kommer närmast från stadsbyggnadskontoret i Göteborg och innan dess stadsbyggnadskontoret i Stockholm där hon arbetat som planarkitekt, projektledare och teamledare.

Katarina Borg

Katarina Borg är ny planeringsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor. Hon kommer närmast från Stockholms stadsbyggnadskontor, där hon drivit större park- och stadsutvecklingsprojekt och haft en strategisk roll i stadens översiktsplanering.

Madelaine From Björk

Madelaine From Björk är nyanställd landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor och kommer närmast från Novamark. Hon är en van projektör och har erfarenhet av att arbeta med framförallt bostadsmiljöer, anläggning och skötsel.

Anders Neregård

Anders Neregård blir ny digitaliseringschef på Sweco Architects som tillsatt en ny styrgrupp som ska driva företagets digitala utveckling. Han har sedan länge deltagit aktivt i utvecklingen av företagets digitala verktyg och processer.

Carolina_Hogvall_800x502

Carolina Högvall är ny planeringsarkitekt på Krook & Tjäder och kommer att arbeta som planchef med ett koncernövergripande uppdrag. Hon kommer senast från stadsbyggnadskontoret i Göteborg där hon haft rollen som projektledare för större stadsbyggnadsprojekt.

Per Norberg

Per Norberg har rekryterats till Krook & Tjäder med uppdraget att ansvara för och utveckla arkitekturen inom handel. Han har lång erfarenhet av gallerior, köpcenter och butiker och kommer att vara stationerad i Göteborg.

 

SusanneLöfgren

Susanne Löfgren är ny arkitekt hos Krook & Tjäder i Stockholm. Hon kommer närmast från Axeloth arkitekter.

 

Mer att läsa