Gå till innehållet

Fick flest poäng – men vann inte

Politikerna valde att bortse från tjänstemännens rekommendationer när vinnaren utsågs i en markanvisningstävling i Nacka utanför Stockholm.
– Det känns tröstlöst. Stadsbyggnadskontorens kompetens borde värderas högre, säger Sofia Wendel på Kjellgren Kaminsky vars förslag hade rankats högst.

Bakgrunden är det kvarter som ska bli Nackas nya ”entré” nära kommunens stadshus. Markanvisningstävlingen annonserades ut i vintras och i programmet stod det att bedömningen skulle grundas till 75 procent på anbudens gestaltning och 25 procent på prisnivå. Nio anbud kom in och gestaltningen utvärderades av en grupp som bestod av Nackas stadsarkitekt, planchef, planarkitekten för området och en plansamordnare.

När gestaltning och pris räknats samman var det Hökerum bygg med arkitekterna Kjellgren Kaminsky som fick högst poäng, 19,5 av 20 möjliga, med 15 poäng för gestaltningen och 4,5 för pris. Förslaget förordades därefter i det tjänsteutlåtande som enligt programmet skulle ligga till grund för kommunstyrelsens beslut.

Men så blev det alltså inte. Istället röstade M, C och MP med en knapp majoritet för Storstaden bostad med Vera arkitekter. Deras anbud rankades som nummer sex av tjänstemännen, med totalt 15,7 poäng, 11,1 för gestaltningen och 4,7 för pris. Ändå var det just den arkitektoniska utformningen som kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) angav som motivering till politikernas beslut:

– Vi hade varit tydliga med att vi ville ha en djärv och nyskapande arkitektur, och det avgjorde till Storstadens fördel. Det är en typ av byggnad vi inte har i Nacka, och en klassisk gestaltning av innerstadsmiljö, som perfekt markerar var staden börjar, säger han till Nacka Värmdö Posten.

…men det blev förslaget från Storstaden bostad med Vera arkitekter som vann kommunstyrelsens gillande.

Försäljning av mark, och därmed också markanvisningstävlingar, omfattas inte av lagen om offentlig upphandling (LOU) som kräver likabehandling, transparens och förutsägbarhet. Enligt Rita Georgiadis, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter, är detta inte första gången politiker inte följer tjänstemännens förslag till beslut. Men exakt hur ofta det händer i samband med markanvisningstävlingar vet Sveriges Arkitekter däremot inte.

– Det här är inte olagligt. Men jag kan förstå att den som fått uppfattningen att man kommer få markanvisningen blir besviken. Hade förfarandet omfattats av LOU hade det här inte varit möjligt, säger Rita Georgiadis.

Sofia Wendel är chef för Kjellgren Kaminskys Stockholmskontor. Hon vill lyfta frågan om hur kommunarkitekters sakkunskap tas tillvara och på vilka grunder politiker fattar beslut om vad som byggs i landets kommuner.

– För oss förefaller det som att politikerna fattat ett godtyckligt och subjektivt beslut baserat på eget tycke och smak medan tjänstepersonernas kompetens och profession underminerats. Är det här ett vanligt scenario är det en utmaning som borde lyftas och diskuteras, säger hon.

Mer att läsa