Gå till innehållet

Femton unga kontor skriver egna manifest

Femton arkitektkontor har reflekterat över sin praktik i manifest som samlas i en ny publikation och presenteras i en utställning.
– Jag hoppas att manifesten får fler arkitekter att börja skriva, säger curatorn Max Gerthel.

Vilka frågor engagerar unga svenska arkitekter och vilka strömningar dominerar samtiden? De frågorna ställde sig arkitekterna och curatorerna Max Gerthel och Fredrik Torisson när de i våras bjöd in arkitektkontor att skriva sina egna manifest. Resultaten samlas i publikationen Mani-fest och visas i en utställning som öppnar den 1 september på galleri Spark i Malmö.

– Vi har velat få i gång svenska arkitekter att reflektera över den egna praktiken och att formulera det i skrift, säger arkitekten Max Gerthel, som är projektledare och curator på Spark, en samverkansplattform för arkitektur och konst i Malmö.

Max Gerthel

De två curatorerna läste historiska manifest, som futuristernas och det svenska Acceptera, och formulerade ett så kallat meta-manifest som skickades med inbjudan. Det innehöll tio punkter, bland annat att manifestets författare förbinder sig att följa det och inte får innehålla plattityder som alla kan skriva under på. Instruktionerna slog också fast att ”manifestet är den ultimata samtidskritiken” och att det är en offentlig handling. Uppgiften skickades till 20 mindre kontor som startat sin verksamhet sedan 2010, varav 15 kontor skickat in sina manifest.

– De har alla gjort egna tolkningar av uppgiften och det har lett till en stor spännvidd, från att gälla dem själva till hela planeten, men vi har sett en tendens om att vilja vara nära sitt hantverk och i byggprocessen, säger Max Gerthel.

Till manifesten hör också olika typer av processbilder och de används också i den utställning som sätts upp om projektet på galleri Spark.

– Jag hoppas att manifesten får fler arkitekter att börja skriva, både för att driva frågor och nå ut i debatten och för att formulera sina egna praktiker, säger Max Gerthel.

De deltar i projektet Mani-fest

De arkitektföretag som har skrivit sina manifest är: Anders Berensson, Andrén Fogelström, Arkemi, AT-HH, Ateljé Ö, Brrum, Fabel arkitektur, Förstberg Ling, Helgesson Gonzaga, Karlsson Lauri, Krupinski Krupinska, Norell Rodhe, Polymorf, Secretary och Studio Näv. Publikationen Mani-fest ges ut på Spark förlag.

Mani-fest på går 1 september till 8 oktober och cureras av Max Gerthel och Fredrik Torisson. Projektet presenteras också under Arkitekturdagen på Form design center den 5 september och ingår i evenemanget Malmö in the making som pågår över hela Malmö under september 2023. Då utvecklar några av de inbjudna kontoren sina tankar under samtal på galleri Spark.

Projektet Mani-fest är initierat som en utställning och publikation inom ramen för Spark, samverkansplattform för arkitektur och konst i Malmö, en ideell förening och ett galleri.

Mer att läsa