Gå till innehållet

Femton kollegor på nya jobb

Nya medarbetare på Arkitema, Krook och Tjäder och Tengbom samt en ny bygglovsarkitekt i Göteborg. Det är veckans rapport om folk som gått vidare i jobbet.

Sofie Strandberg är ny handläggande arkitekt i bostadsgruppen och sakkunnig inom hållbarhetsfrågor på Arkitema i Stockholm. Hon kommer närmast från bostadsstudion på Tengbom i Stockholm och är utbildad på Chalmers samt på La Villette i Paris.

Daniela Grotenfelt är ny arkitekt och senior konsult i hållbarhet vid Arkitemas kontor i Stockholm. Hon kommer från en tjänst som arkitekt och hållbarhetsspecialist på L Arkkitehdit i Helsingfors.

Vasilios Ingvar Raptis är ny arkitekt/urban designer på Arkitema Urban i Stockholm. Han är utbildad vid Tekniska Högskolan i Aten samt på Roskilde Universitet i Danmark och KTH i Stockholm. Han kommer senast från Landmarch landskapsarkitektur i Aten.

David Salomonsson är ny job manager för Arkitema Health och Urban i Stockholm. Han kommer att ansvara för utveckling, tillväxt och rekrytering för dessa två segment.

Lotta Currivan är ny arkitekt på Krook och Tjäder i Halmstad. Hon kommer närmast från Sweco Architects i Helsingborg där hon jobbat med både inredning och stadsplanering.

Kristin Johansson är ny bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. Hon har tidigare varit bygglovsarkitekt på Samhällsbyggnad Gävle.

Mathias Arnlinder är ny inredningsarkitekt på Tengbom i Göteborg. Han har tidigare bland annat arbetat med produktutveckling  på IKEA:s produktutvecklingskontor i Älmhult och varit arkitekt och ritat butiker på Kappahl och kommer senast från Sweco architects.

Sandra Cabral är ny arkitekt på Tengbom i Linköping. Hon är utbildad i Lissabon, har en kandidat i Design (inredning) samt arkitekturexamen och kommer närmast från White arkitekter.

Sofia Dahlén är ny studiochef inom inredning på Tengbom i Stockholm. Hon kommer närmast från H&M New Business och har tidigare arbetat som Head of Interior på COS i London och på AIX arkitekter.

Pia Englund är ny uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Tengbom i Stockholm. Hon kommer senast från Landskapslaget.

Ludvig Haav är ny Computational Environmental Designer och arkitekt på Tengbom Öresund. Han tog examen våren 2016 och har sedan dess arbetat som forskningsassistent på LTH och senast som miljöspecialist på White.

Elin Linde är ny landskapsarkitekt på Tengbom Öresund. Hon är snart nyutexaminerad landskapsarkitekt.

Michael Mackinnon är ny arkitekt på Tengbom, Infrastruktur och Industri. Han kommer från Australien, har jobbat bland annat på Smart Design Studio och senast som stadens arkitektur- och designansvarige i Sydney.

Sara Mendoza är ny arkitekt inom kontor och handel på Tengbom i Stockholm. Hon kommer närmast från arkitektstudion Manofactory där hon varit delägare.

Anton Rosenberg är arkitekt inom affärsutveckling på Tengbom i Stockholm. Han är tillbaka på företaget efter ett års utbytesstudier i Schweiz.

Mer att läsa