Gå till innehållet

Femton arkitekter på nya jobb

En ny medarbetare på Enter arkitektur i Göteborg och ett helt gäng nya medarbetare på Sweco runt om i landet. Det är innehållet i årets sista rapport om folk på nya jobb.

Therese Wahlström är nyanställd arkitekt på Enter arkitektur i Göteborg. Hon kommer närmast ifrån Inobi arkitekter och är utbildad på University of Greenwich och Chalmers.

Michaela Lundqvist är ny planeringsarkitekt på Sweco i Stockholm. Hon kommer närmast från Sollentuna kommun.

Eva Lizon jobbar sedan oktober på Sweco Architects i Stockholm. Hon ska inledningsvis arbeta med att rita tunnelbanestationer i Nacka. Hon kommer närmst från Sandell Sandberg.

John Grundström är ny arkitekt på Sweco Architects i Örnsköldsvik. Han kommer närmast från MAF arkitektkontor i Umeå.

Hanna Sjögren är ny handläggande arkitekt på Sweco i Malmö, där hon ingår i studion Infraarkitektur och integration. Hon kommer närmst från New line arkitekter.

Martina Helmersson är ny landskapsarkitekt på Sweco i Malmö. Hon kommer närmst från landskapsarkitektutbildningen på SLU Alnarp, och har även studerat urban design vid University of Manchester.

Niklas Kummer är ny handläggare och uppdragsansvarig arkitekt på Sweco i Malmö. Han kommer närmst från Holfelt och Partner arkitekter där han jobbade som handläggande arkitekt.

Anders Folkelind är ny arkitekt på Sweco i Malmö. Han kommer närmst från Gunilla Svensson arkitektkontor i Lund.

Jonas Ronsby är ny arkitekt på Sweco i Malmö. Jonas kommer närmst från Karlshamns kommun där han jobbade som bygglovsarkitekt.

Freja Elvin-Nowak är ny arkitekt på Sweco i Malmö. Hon är nyutexaminerad arkitekt från Lunds Tekniska Högskola.

Umar Dammir är ny arkitekt på Sweco i Malmö. Han drev tidigare eget arkitektkontor innan han kom till Sverige.

Anna Gustafsson är ny arkitekt på Sweco i Göteborg. Hon kommer närmast från Chalmers arkitektur och Gapactors.

Josefina Hinnerson är ny arkitekt och studiochef på Sweco i Göteborg. Hon arbetade tidigare på Tengbom, även där som studiochef.

Boel Dahl är ny arkitekt på Sweco i Göteborg där hon är en del av vårdstudion och arbetar som biträdande uppdragsledare och handledande arkitekt. Hon kommer närmast från Tengbom i Göteborg.

Anita Mustonen är ny arkitekt på Sweco i Göteborg. Hon är nyutexaminerad arkitekt från Chalmers och kommer att främst jobba som arkitekt i vårdprojekt.

Mer att läsa