Gå till innehållet

Fem svenska tomter klara för Europan

När den europeiska arkitektur- och stadsbyggnadstävlingen Europan arrangeras för sjuttonde gången är temat att planera städer för samexistens mellan stad och natur.

De svenska tävlingstomterna är färdiga i årets upplaga av Europan, tävlingen för arkitekter under 40 år som arrangeras vartannat år. Sverige ställer upp med tävlingsområden i de fem kommunerna Nyköping, Piteå, Rimbo, Skellefteå och Växjö.

– Det som är helt nytt för de svenska tomterna i år är att flera av kommunerna samarbetar med olika aktörer, säger Carolina Wikström som utgör det svenska tävlingssekretariatet tillsammans med Frida Öster.

Carolina Wikström och Frida Öster är sekreterare i svenska Europan.

Rimbos tävlingstomt är ett samarbetsprojekt mellan Norrtälje kommun och projektutvecklingsbolaget Tranvik. Nyköping kommun deltar tillsammans med Explore Skavsta och Region Sörmland och Piteå kommun och Trafikverket ställer upp i samarbete.

– För de tomter där flera aktörer deltar kan Europan bli ett verktyg för att skapa en gemensam vision från början. Vi märker att det sker redan i programskrivningen och vi tror att det kommer underlätta genomförandet av projekten, säger Carolina Wikström.

I Nyköping ska ett nytt område gestaltas runt Skavsta flygplats. I Piteå är uppgiften att överbrygga barriärer mellan staden och älven när Norrbottniabanan byggs och att utforma ett nytt resecentrum. I Rimbo är en del av uppgiften att utforma ett resecentrum för förlängningen av Roslagsbanan.

– Flera av tomterna handlar om logistik och trafiklösningar. De svenska tomterna är dessutom ovanligt stora och handlar om större stadsutvecklingsprojekt, förklarar Carolina Wikström.   

Temat för Europan 17 handlar om att utmaningarna klimatförändringar och sociala ojämlikheter kräver projekt som ger bättre förutsättningar för urbanitet och natur att samexistera. Det innebär bland annat att återanvända det som redan finns på platsen och att planera för en minskad förbrukning av mark, material, teknik och energi.

De två tomterna i Skellefteå och Växjö handlar tydligt om att hantera redan använd mark. För Skellefteå ska de tävlande rita ett nytt bostadsområde på en före detta industritomt intill älven. I Växjö ska de föreslå ny användning för det befintliga sjukhuset, och avgöra vad som kan återanvändas, när sjukhusets verksamhet flyttar ut.

Länge trodde sekretariatet och styrelsen för svenska Europan att Sverige bara skulle kunna ställa upp med två tomter.

– Det var lite kämpigt ett tag eftersom varje land helst ska bidra med minst tre tomter. Många var intresserade men tvekade på grund av konjunkturen och världsläget, men sen fick vi in tre tomter till. Vi tror att temat intresserade många kommuner, säger Carolina Wikström.

Det kommer vanligtvis in runt 15–20 tävlingsförslag per tomt i Europan.

– Med rätt förslag för platsen finns stora möjligheter att vinna en arkitekttävling, säger Frida Öster på Europans svenska sekretariat.

Europan 17

Den europeiska arkitekttävlingen Europan arrangeras vart annat år och är öppen för arkitekter under 40 år. I Europan 17 är temat Living cities – Reimagining architecture by caring for inhabited milieus. Totalt är 40 tävlingstomter i Europa öppna för förslag från arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare under 40 år. Tävlingen startar den 27 mars och pågår till den 30 juli. Vinnarna presenteras den 4 december.

Juryn för de svenska tomterna består av: Fredrik Drotte, Cecilie Andersson, Camilla van Deurs, Björn Förstberg, Johan Paju, Rebecca Rubin och samt Meike Schalk. Reserver Moa Andrén, Andrén Fogelström och Klara Wahlstedt.

Mer att läsa