Gå till innehållet

Extra styrelsemedlem överraskning på stämman

Ny ordförande, en utredning av förutsättningarna för en ny upphandlingstjänst, höjd medlemsavgift med 10 kronor och en trettonde ledamot i styrelsen. Det är några av nyheterna från Sveriges Arkitekters stämma.

– Det är viktigt att lyfta arkitektur och vad arkitekter kan bidra med i vårt samhälle, sa Louise Masreliez strax före att hon valdes till Sveriges Arkitekters nya ordförande. Även vice ordförande Emma Jonsteg och resterande styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag med tillägget att styrelsen blir tretton och inte tolv ledamöter som föreslagits.

Det trettonde styrelsemedlemmen Fredrik Almlöf valdes in efter en lång diskussion om förbundets titlar, en fråga han som invalsnämndens ordförande har stor erfarenhet av. Frågan om yrkestiteln har varit en del av projektet Framtidens arkitekt, ett arbete som den nyvalda styrelsen kommer att ta vidare.

Styrelsens förslag att göra det möjligt att förändra akademierna mötte motstånd; antalet akademier kommer fortsatt vara fyra, en för varje disciplin. Även valberedningens förslag om titellösa medlemmar i invalsnämnden stötte på patrull. Ledamöterna har nu till årsskiftet på sig att få yrkestitlar.

Ytterligare ett hett diskussionsämne handlade om Sveriges Arkitekters tillgänglighet och representation i landet. Stämman beslutade om ett pilotprojekt där delar av den nationella verksamheten förläggs i Malmö. Om det slår väl ut står Göteborg på tur.

Motionen om att förbundet ska utreda möjligheten att starta en upphandlingstjänst åt offentliga beställare i Sveriges Arkitekters regi landade i att det ska tillsättas en arbetsgrupp bestående av jurister, arkitekter och beställare som ska utreda förutsättningarna för detta.

Stämman beslutade också om en höjning av medlemsavgiften med 10 kronor till 300 kr per månad. Studentavgiften blir oförändrad.

Sveriges Arkitekters jämställdhets- och mångfaldsutskotts förslag om att införa ett genusneutralt språkbruk, motverka hierarkier mellan olika professioner och skolor i stadgarna bifölls också.

Även förbundets etiska regler ändrades, där stöd ska ges till arkitekter att upplysa sin uppdragsgivare om man finner att villkoren för ett uppdrag strider mot dessa. Det blev också ett tillägg i det etiska programmet att arkitekter ständigt ska värna människans behov.

Här är Sveriges Arkitekters nya styrelse

Ordförande:

Louise Masreliez, arkitekt och grundare av Marge Arkitekter i Stockholm. Har tidigare varit Sveriges Arkitekters verksamhetsrevisor, ordförande för Stockholms arkitektförening och suttit i Kasper Salin-juryn. (nyval)

Vice ordförande:

Emma Jonsteg, arkitekt och vd för Utopia Arkitekter i Stockholm. Suttit i Sveriges Arkitekters Företagarråd. (omval till ny post)

Ledamöter:

Mårten Setterblad, landskapsarkitekt med egna verksamheten SWMS i Stockholm. Adjungerad ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur. Tidigare i styrelsen för Stockholms arkitektförening. (omval)

Josefina Nordmark, arkitekt och vd för Nordmark & Nordmark i Luleå. Tidigare ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur samt suttit i Företagarrådet. (omval)

Erik Adolfsson, planeringsarkitekt på Linköpings kommun. Tidigare fackligt förtroendevald. (omval)

Karin Ahlzén, arkitekt, jobbar som beställare på Akademiska Hus i Stockholm. (omval)

Helena Mattsson, arkitekt, lektor och forskare vid KTH:s Arkitekturskola i Stockholm. (omval)

Fredrik Drotte, arkitekt och stadsutvecklingschef i Upplands Väsby. Tidigare fackligt förtroendevald. (nyval)

Liv Sonntag, landskapsarkitekt och före detta stadsträdgårdsmästare i Varberg. Tidigare ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur och fackligt förtroendevald. (nyval)

Jesús Azpeitia Seron, arkitekt och lärare på KTH:s Arkitekturskola samt verksam arkitekt på Urban Design i Stockholm. Ledamot i Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhet- och mångfald. Tidigare fackligt förtroendevald. (nyval)

Magnus Lindgren, inredningsarkitekt på White arkitekter i Stockholm. Tidigare fackligt förtroendevald. (nyval)

Fredrik Almlöf, arkitekt med egen verksamhet FAAF i Helsingborg. Tidigare ordförande för Sveriges Arkitekters invaldsnämnd, ledamot i förbundets Utbildnings- och forskningsutskott och fackligt engagerad. (nyval)

Karin Wilstrand, studerande vid UMA i Umeå och med kandidatexamen från BTH i Karlskrona. Tidigare ordförande för ArkitektStudenterna. (nyval)

Mer att läsa