Gå till innehållet

Experter sågar nya CAD-krav

”För att uppfylla gällande CAD-direktiv på bästa sätt rekommenderas att Autodesk AutoCAD eller Revit med tillhörande applikationer används.”

Det står att läsa i de nya projekteringsanvisningar som Vasakronan tagit fram. Ett par sidor senare finns en skrivning där det uttryckligen står att andra cad-program, som till exempel Archicad eller Microstation, inte ska användas.

Bland Sveriges 50 största arkitektkontor är det 17 stycken som valt Graphisofts Archicad som projekteringsverktyg. Till dem kan läggas flera mindre kontor och användare av andra program, som Bentleys Microstation.

Det är egentligen inget nytt fenomen att dessa får förhålla sig till beställare som ställer krav som förutsätter Autodeskprogram. När det gäller leverans i 2D har det brukat kunna lösa sig med att kontoren har någon enstaka licens för att kunna göra en sista handpåläggning i Autocad. Men om nu beställarna för 3D-projektering specifikt kräver att man både jobbar i Revit och levererar Revit-modeller blir det värre.

– Vi har valt det program vi tycker är optimalt, vi har lagt många tusen timmar på utvecklingsarbete och vi har investerat i dyra licenser. Med 120 anställda innebär det stora kostnader. Det blir tungt för oss, resursmässigt och ekonomiskt, om vi blir tvungna att hålla igång flera program, säger Per Henrik Johansson, vd på Liljewall arkitekter som jobbat i Archicad i närmare tio år.

Arkitekterna är inte ensamma om att reagera på att det fortfarande förekommer att byggherrar kräver att man använder ett visst datorprogram.

– Det känns inte rätt.

Så kommenterar Lars Lidén, utvecklingschef på Specialfastigheter. Flera IT- och BIM-experter som Arkitekten talat med är hårdare än så. Väino Tarandi, professor i byggandets IT på KTH, menar att sådana krav som Vasakronan nu ställer är som att gå tio år tillbaka i tiden.

– Det är sorgligt och oerhört märkligt. Om man är ensam i världen kanske det är enklast att hålla sig till en systemplattform från en leverantör. Men man går miste om all nytta som öppna standarder ger, till exempel ett större antal tänkbara konsulter i anbuden och egen kontroll över informationen, säger han.

Både Väino Tarandi och Lars Lidén är aktiva inom BIM Alliance, som verkar för effektivare och icke konkurrens- och kvalitetshämmande informationsöverföring i byggande och förvaltning. Lars Lidén är en av initiativtagana till att fem statliga byggherrar gått samman om en gemensam BIM-strategi, BIM i staten. Ett av målen är att använda öppna standardiserade format vid överföring av information. Det innebär att till exempel arkitekter kan jobba med det program de tycker är bäst och sedan leverera informationen i ett neutralt format, som det internationella IFC-formatet. Varför är detta viktigt?

– För att motsatsen är att ställa krav på ett visst program och det skulle vara konkurrenshämmande. Historien visar också att det är olyckligt att låsa in sig med en viss leverantör. Det visar sig ofta att man valt fel, säger Lars Lidén.

Byggherrarna i BIM i staten kommer att kräva neutrala format, till exempel IFC-formatet, från och med nästa år. Lars Lidén säger att viss intelligens fortfarande går förlorad i överföringen till och från IFC, men att det idag fungerar tillräckligt bra.

– Det har hänt mycket på tio år. Och om vi ställer krav blir mjukvaruleverantörerna tvungna att se till att deras program kan kommunicera neutralt med andra system och utvecklingen kan fortsätta. Jag hoppas att vi får med oss övriga på att öppna standarder är rätt väg att gå, säger Lars Lidén.

Vasakronan: Vi är beredda att ändra oss

Magnus Tengberg är affärsområdeschef på Vasakronan. Hans förklaring till bolagets specifika cad-krav är att Revit fungerar för flest discipliner och att det neutrala IFC-formatet inte fungerar perfekt när man ska ta ut information från IFC-filen och fortsätta projektera.

– Framför allt handlar det om vår affär, att få igång projekten snabbt. Vi har hundratals per år. Varje dag eller vecka är det viktigt för oss att hålla tempo. En fråga om filformat kan inte få hindra den affärsinriktade processen, säger Magnus Tengberg.

Men till exempel många arkitekter jobbar i andra program, är ni inte rädda att gå miste om kanske billigare och bättre lösningar när ni utesluter vissa leverantörer?

– Nej, jag tycker inte det är en stor fråga när vi talar med leverantörerna. De flesta jobbar i alla program. Alla de stora jobbar ju i Revit och många av de mindre. Och vad är billigare lösningar? Vi vet att det kostar pengar om vi inte kan leverera lokaler i tid och hyra ut projekt. Det ska ställas i relation till projekteringen, säger Magnus Tengberg.

Företrädare för BIM Alliance tycker att era krav är konkurrenshämmande och bakåtsträvande och de hävdar att IFC fungerar tillräckligt bra. Hur kommenterar du det?

– Vår andemening är inte att stänga några leverantörer ute. Det är en övergångsperiod som vi har. Om det är så att IFC fungerar får vi ta upp diskussionen och titta på det igen. Det kan ju ha hänt saker på kort tid. Vi är inte värre än att vi ändrar oss i våra krav när vi ser att det funkar.

Fakta/Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett bestånd värt 89 miljarder kronor. Bolaget ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Bolaget är statligt men anses inte lyda under lagen om offentlig upphandling, LOU.

Mer att läsa