Gå till innehållet

Exjobb om stress på sjukhus prisas

Ebba Barkfors och Jennie Bergman prisas internationellt för sitt examensarbete om återhämtning för stressad sjukhuspersonal.

Examensarbetet A (s)pace for rest som är Ebba Barkfors och Jennie Bergmans examensarbete på Chalmers, prisas av Charité, ett av Europas största universitetssjukhus som delar ut pris till studenter vars arbete handlar om hållbar och resurseffektiv planering av sjukhusmiljöer.

Exjobbet fokuserar på den fysiska miljön för sjukhuspersonalens återhämtning.

Prisjuryn lyfter att studenternas arbete tar sig an ”ett mycket angeläget och relevant ämne, nämligen sjukhuspersonalens stress” och att det  på ett realistiskt och finkänsligt sätt visar potentialen för att skapa stressreducerande miljöer vid ett befintligt sjukhus.

Handledare för examensarbetet är Elke Miedema och examinator Cristiana Caira.

Mer att läsa