Gå till innehållet

EU-miljoner ska digitalisera planprocesserna

Kvalitetssäkrade fastighetsgränser, bättre kommunikation med kunderna och en helt digitaliserad plan- och bygglovsprocess. Det satsar nu Region Gotland på, med hjälp av EU-pengar från Tillväxtverket.

Digitaliseringsarbetet består av åtta delmål, bland annat 3D-scanning, digitala översikts- och detaljplaner och kvalitetssäkrade fastighetsgränser. Förhoppningen är att en digitalisering av byggprocessen ska göra den snabbare, enklare och bättre.

– Att söka bygglov på nätet ska vara lika enkelt som att boka en flygbiljett, säger Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör på Region Gotland.

Det är redan nu möjligt att ansöka om bygglov på nätet men efter det slutar det digitala, berättar Johan Åberg.

– När vi fått in en ansökan behandlas den analogt, till exempel så granskas ritningar på papper. Målet är att hela processen, från ansökan till beslut och arkivering, ska kunna ske utan att skriva ut ett enda papper. Då kommer det också att gå snabbare än det gör i dag.

En av de viktigaste delarna i arbetet är digitaliseringen av översikts- och detaljplaner.

–Det handlar inte om att bara scanna in dem, utan de ska finnas tillgängligt digitalt på ett interaktivt sätt. När du söker ett bygglov på nätet ska du direkt kunna se detaljplanen och därmed var och hur du får bygga.

En annan del handlar om att tillgängliggöra den data som redan finns tillgänglig, bland annat via Lantmäteriet.

Vi har väldigt mycket geodata, som vi nu ska tillgängliggöra på ett bra sätt. Vill man bygga på Gotland ska man enkelt, via en kartportal, kunna se var skolor, vårdcentraler och busshållplatser ligger.

Budgeten för satsningen är 26 miljoner kronor, varav hälften kommer från regionen och hälften kommer från EU via Tillväxtverket. Projektet påbörjas 2018 och ska pågå i tre år

– 2021 ska vi ha en digitaliserad plan- och bygglovsprocess, kvalitetssäkrade fastighetsgränser och bättre kommunikation med kunderna. I dag ringer många och frågar hur det går med sina ärenden, den informationen ska bara vara ett knapptryck bort på nätet.

Trots satsningen på det varnar Johan Åberg för att fokusera alltför mycket på ordet digitalisering.

– Man måste komma ihåg att digitaliseringen inte är målet, det är ett verktyg. Vad vill vi förändra och hur gör vi det? Vi använder digitaliseringen för att förbättra samhällsbyggnadsprocessen.

Mer att läsa