Gå till innehållet

Endast ett arkitektkontor i tävling om framtidens djurstallar

När Jordbruksverket anordnade en tävling om att utforma framtidens smarta stall var Norrköpingskontoret Fredriksson det enda arkitektkontoret på startlinjen.
– Vi kom in som en lite udda part i sammanhanget, säger Mats Fredriksson.

Tävlingen vanns av husdjursföreningen Växa Sverige med ett team bestående av konsulter från Hushållningssällskapet. Men Fredrikssons förslag fick en särskild utmärkelse för “inspirerande arkitektur”.

– Det kändes som att vi hade lite svårt att få någon annan bedömning än att vårt förslag var tjusigt. Den här typen av byggnader är ju utanför bygglovsystemet så det är sällan så mycket fokus på arkitekturen och hur den fungerar i den omgivande miljön, säger Mats Fredriksson.

Syftet med Jordbruksverkets tävling var primärt att hitta lösningar som ger bra bygg- och driftsekonomi men de tävlande uppmanades att även sträva efter klimatsmart byggande och att ta fram förslag som bidrar till landsbygdens byggnadskultur.

– Arkitekterna har verkligen bidragit med viktiga perspektiv och de har dessutom triggat de andra tävlande att framställa och visualisera sina förslag på ett sätt som är lätt att förstå för lantbrukaren som ska våga göra investeringen, säger Jonas Fjertorp, utvecklingsstrateg på Jordbruksverket.

Bakgrunden till att Fredrikssons tog sig an uppgiften att delta i tävlingen är att kontoret jobbat mycket på uppdrag av Statens fastighetsverk, som har en särskild avdelning för jordbruksfastigheter.

– I arbetet har vi lierat oss med en agronom som jobbar med produktionsbyggnader. Det är helt nödvändigt, då det i Sverige är väldigt reglerat hur djuren ska ha det. Det har man normalt inte kunskap om som arkitekt, säger Mats Fredriksson.

Tävlingsförslaget är ett 2 000 kvadratmeter stort lösdriftstall för 120 kalvande och digivande kor, det vill säga korna rör sig fritt mellan båsen och kan även välja att gå ut utomhus under sommarhalvåret.

Kostallets stomsystem består av pelare och balkar som löper i stallets längdriktning i stället för på tvärs som är det vanliga. På de längsgående balkarna läggs självbärande korrugerad plåt. Genom att kapa pelarna till varierande länger kan takets form varieras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

– Vi har skapat ett stomsystem som gör att man kan bygga olika volymer som kan fungera varumärkesskapande för lantbrukaren och som gör att man kan anpassa byggnaden till det omgivande landskapet, säger Mats Fredriksson.

Även solceller är ett centralt inslag.

– Vår lösning är ett tak som delvis går att vinkla mot det mest gynnsamma väderstrecket, säger Mats Fredriksson.

Alla tio tävlingsdeltagare har fått ersättning och deras tävlingsbidrag finns nu som fritt inspirationsmaterial på Jordbruksverkets hemsida. Enligt tävlingskriterierna skulle projektet dessutom vara verklighetsförankrat. I vår sätts spaden i jorden för Fredrikssons bidrag på Valsjö gård utanför Nynäshamn.

Stallet är indelat i grupper för 30 kor som har var sin liggplats och gott om kalvningsbås. Illustration: Fredriksson arkitektkontor.

 

Mer att läsa