Gå till innehållet

En miljon från Vinnova för att öka återbruket

Digitala verktyg ska tas fram för att underlätta för att fler byggprodukter återanvänds.

Projektet Bygg med bättre begagnat, som pågår till slutet av 2024, ska studera vilka typer av material som är möjliga att återbruka och hur kvaliteten ska säkerställas. Det kan till exempel handla om att en dörr uppfyller krav på tillgänglighet, funktion och utseende. Ett kvalitetssystem ska tas fram med olika kriterier och en struktur för märkning av kvalitet. Tanken är att allt ska samlas i en app eller annat digitalt verktyg som lätt går att använda för alla delar i en byggprocess. 

I projektet ingår Västerås stad, det statliga forskningsinstitutet RISE, Nynäshamnsbostäder, Akademiska hus, Tyréns, Krook och Tjäder, Ragn-Sells, Higate (Palats), Loopfront, Stena fastigheter och IVL. Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Mer att läsa