Gå till innehållet

Ekonomisk oro på KTH

Ökade lokalkostnader och ändrade tilldelningsregler för grundutbildningen gör att Arkitekturskolan kan ställas inför stora besparingar.

– När det slår fullt ut år 2018 innebär det att vi kommer att ha 22,6 miljoner kronor mindre resurser än idag. Och det går inte, säger Anders Johansson, prefekt och prodekan på Arkitekturskolan.

Drygt nio av de 22,6 miljonerna handlar om ökade lokalkostnader. I de gamla slitna lokalerna på Östermalmsgatan fick Arkitekturskolan 30 procents rabatt på hyran men i och med flytten till det nya huset på KTH:s campus är det fullt pris som gäller.

– Det blir högre lokalkostnader på ungefär 10 miljoner för Arkitekturskolan men det har de vetat om, de betalar samma pris som alla andra och har fått några år på sig att få ihop det, säger Anders Lundgren, förvaltningschef på KTH.

Den nya tilldelningsmodellen går ut på att samma procent tas från alla statliga anslag till KTH:s utbildningar. Det missgynnar Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, som Arkitekturskolan är en del av, eftersom Arkitekturskolan delvis har högre anslag per student än de andra utbildningarna, den så kallade designpengen. Skolan har kompenserats för detta genom att de för 2016 som en särskild förstärkning av design tilldelats 4,4 miljoner kronor. Anders Lundgren säger att han inte känner till att den nya modellen skulle innebära ett stort ekonomiskt bakslag för Arkitekturskolan framöver.

– Det är svårt att diskutera utfall för 2018. Mycket kan hända och det kan skilja någon miljon hit eller dit, säger han.

Arkitekturskolans prefekt Anders Johansson säger att han har tagit hjälp av KTH:s ekonomer för att reda ut hur skolans ekonomi kommer att påverkas de kommande åren.

– Nu ska vi i Arkitekturskolans ledning formulera vår analys och skicka den till universitetsledningen. Vi har förhoppningar om att komma fram till en bra lösning, säger Anders Johansson.

I början av mars höll han ett informationsmöte för skolans studenter och personal.

– Stämningen var samlad och jag känner att jag har ett starkt stöd. De förstår allvaret i situationen och jag kommer att se till att de får fortsatt information , säger Anders Johansson.

Fakta/Designpengen

Staten delar ut pengar till högskolorna baserat på antalet helårsstudenter och deras prestationer. Den så kallade designpengen för en helårsstudent är i år 149 034 kronor, nästan tre gånger så mycket som teknikpengen som är 52 593 kronor per helårsstudent. KTH får designpeng för 123 av sina närmare 550 helårsstudenter på arkitektutbildningen.

Mer att läsa