Gå till innehållet

Digitalt samarbete underlättar i uppdraget om Centralstaden

Möjligheten att ha skissmöten varje dag ledde till ett tajt samarbete i det internationella teamet och nu fortsätter det stora uppdraget om överdäckningen av centralstationsområdet i Stockholm. Susanne Ramel på Marge arkitekter räknar med att bli några fler i företaget.
– Vi behöver anställa både för det här projektet och för andra nya uppdrag, säger hon.

Tidigare i veckan avslöjades vilket av fyra förslag som går vidare i det stora parallella uppdraget om att rita kvarteren runt Stockholms centralstation vid en framtida överdäckning av spåren. Ett internationellt team av bland andra Foster och Partners, Marge arkitekter och Land arkitektur ska nu rita vidare på projektet inför samrådshandlingar och ny detaljplan.

– Det är ett komplext uppdrag men arbetet har underlättats av det väl genomförda programarbete som hade gjorts inför det parallella uppdraget, säger Pye Aurell Ehrström på Marge arkitekter.

Det internationella teamet bildades för nästan två år sen inför prekvalificeringen och ganska snart uppstod reserestriktioner på grund av pandemin vilket gav helt nya förutsättningar för samarbetet. Många teammedlemmar kunde inte komma tillbaka till Stockholm för att studera platsen och de som befann sig på plats i Stockholm blev extra viktiga, både Marge arkitekter, Land arkitektur och kulturhistorikern Vicky Wenander.

– Det har varit extra viktigt att använda allas särskilda kompetenser och möjligheter och därför har våra lokala teammedlemmar varit viktiga med kännedom om staden och dess kulturhistoria, säger Angus Campbell på Foster och Partners.

Förutsättningarna har samtidigt lett till att teamet haft tätare möten än de skulle ha haft under en vanlig process. Varje eftermiddag har en kärngrupp av teammedlemmar haft digitala skissmöten med olika teman och övriga i teamet har deltagit i stormöten varje vecka.

 – Vi tvingades ju tidigt att samarbeta i digitala möten, men det har fungerat fantastiskt bra och vi har setts oftare än vi skulle gjort utan restriktionerna. Det ledde också till att det blev mer platta hierarkier inom teamet och enkelt att kontakta varandra, säger Alf Orvesten som varit uppdragsansvarig på Land arkitektur.

Alf Orvesten, uppdragsansvarig på Land arkitektur.

Nu blir alla i teamet engagerade i den första fasen av detaljplanearbetet genom att ta fram samrådshandlingar. Samtidigt arbetar de in synpunkter på förslaget från bedömningsgruppen. På Marge arkitekter knyts fler medarbetare nu till projektet. Företaget rekryterar just nu, men det är också för att andra uppdrag har kommit

– Det är svårt att säga vad uppdraget kommer att innebära ekonomiskt för företaget men det är ett stort uppdrag som troligen kommer pågå under en lång tid, säger Susanne Ramel på Marge.

I programmet för Centralstaden betonas utemiljöer och gröna vistelsezoner och omfattningen har vuxit under arbetet. Land arkitektur har satt in totalt fem medarbetare i projektet men Alf Orvesten tror inte att företaget kommer att rekrytera nya medarbetare inom en snar framtid.

– Däremot ger uppdraget en stabilitet och trygghet för företaget. Vi har nu flaggat för att vi vill vara med i fler forum i den fortsatta processen. Det blir viktigt att diskutera lösningar för gröna vistelsezoner samtidigt med konstruktion och trafik, säger Alf Orvesten.

Också på Foster och Partners kan uppdraget kan leda till nya rekryteringar och kanske till att ett lokalt kontor inrättas i Stockholm.

– Vi letar alltid efter nya talanger med rätt kunskaper för uppdragen och i det här är svensktalande arkitekter intressanta, säger Mark Atkinson på Foster och Partners.

teamet som ritar Centralstaden

Det utvalda förslaget i det parallella uppdraget om Centralstaden är utfört av ett team bestående av Foster och Partners, Marge arkitekter, Land arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group.

Mer att läsa