Gå till innehållet

Digitalt och trä blir svenskt tema på Venedigbiennalen

Nu är det klart att Sveriges Arkitekter, Folkhem och Svenskt Trä tillsammans skapar utställning och program i ett växthus under arkitekturbiennalen i Venedig. Mötet mellan arkitekternas representationer och nya tekniker för att bygga i trä ska belysas.

Under arkitekturbiennalen i Venedig i sommar ska Sveriges Arkitekter husera i ett växthus från 1800-talet. Ulrika Karlsson, arkitekt och professor på KTH och Konstfack är curator för utställningen. Hon vill sätta fokus på vad som händer i översättningarna mellan arkitekternas representationer – ritningar och renderingar – och byggd form, i mötet med såväl analoga som digitala tekniker.

– Utställningens titel Plots, prints, projections är en ordlek om spelet mellan det tvådimensionella och det tredimensionella och mellan det tekniska, det representativa och det narrativa, säger Ulrika Karlsson.

Ulrika Karlsson är curator.

En plot är en utskriven ritning men betyder också berättelse, eller en bit land. Print betyder också utskrift, men idag finns de i både två och tre dimensioner och i många olika material och tekniker. Projections syftar till arkitektens projektioner som plan, sektion och perspektiv, men betyder också att föreslå något, att projicera sina visioner.

Platsen och dess historia, ett växthus från 1800-talet, byggt i gjutjärn och glas, är också viktig för utställningen.

– I de första gjutjärnskonstruktionerna försökte man efterlikna trä och utnyttjade inte järnets möjligheter. Det kan vi påminna oss när vi arbetar med olika materialers egenskaper, säger Ulrika Karlsson.

Utställningen kommer att bestå av en serie rumsliga installationer medan processen och ritningarna finns i en katalog. Sju arkitektföretag som arbetar undersökande och är aktiva både i praktik och undervisning har valts ut. Ett av dem, In Praise of shadows, ritar en paviljong för trädgården där samtal och seminarier ska äga rum under biennalen. Ett annat kontor, Gran, ska ta fram en interaktiv del av en utställning kring klimat. En utgångspunkt för utställningen och programmet i paviljongen är att arbeta med trä.

– Alla arkitekter är uppmanade att jobba i relation till trä och träteknik och att ha dialog med träindustrin, förklarar Ulrika Karlsson.

Hon har redan haft ett uppstartsmöte med kontoren och i mars ska de presentera modeller för att se hur installationerna förhåller sig till varandra i växthuset.

– Då kan vi se vad som händer i mötet mellan installationerna och om vi måste börja förhandla om utrymmet och anpassa installationerna till varandra. Det blir en fråga om generositet.

Tove Dumon Wallsten

Utställning och program är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter, Folkhem och Svenskt Trä. Tove Dumon Wallsten leder hela projektet hos Sveriges Arkitekter och håller i det övergripande programmet för växthuset, Greenhouse garden – Reflect, project, connect. Det tar avstamp i Agenda 2030, FN:s klimatmål, som under 2018 har fokus på skogen som resurs och trä som byggmaterial och hur det påverkar samhällsbyggande och arkitektur.

– Vi vill visa hur vi kan jobba i olika skalor med trä för att uppnå klimatmålen. Trä kan inte göra allt, men det är det enda byggmaterialet som kan planteras, säger Tove Dumon Wallsten.

Svensk utställning i venedig

Arkitekturbiennalen i Venedig pågår 26 maj till 25 november (öppningsdagar 24–25 maj). Under utställningsperioden kan arkitekter kan hyra in sitt kontor att ställa ut i under projektet Greenhouse garden – reflect, project, connect.

Utställningen arrangeras och finansieras av Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä, Folkhem, Träindustrierna, Skogsindustrin, Föreningen trästad mfl. Svenska Institutet deltar också i projektgruppen.

Medverkande arkitektföretag i utställningen Plots, prints, projections: Krupinski/Krupinska, Norell/Rodhe, Nordmark / Nordmark, Katja Pettersson/TAF, Space Popular. Interaktiv del: Gran. Paviljong/scen: In Praise of shadows.

Mer att läsa