Gå till innehållet

Detta letar Stockholm efter i sin nya stadsarkitekt

En god kommunikatör med en samarbetsförmåga utöver det vanliga som ska se till att stadskvaliteterna följer med hela vägen från översiktsplan till bygglov. Så beskriver Stockholms stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi den nya stadsarkitekten de letar efter.

– Stadsarkitekten ska gå i bräschen för kvalitetsfrågan och kommer att lägga mycket tid på att säkerställa att de grundläggande kvaliteterna följer med hela vägen från översiktsplanen till bygglov, säger Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholm.

Hon poängterar att det inte bara är staden som växer utan även stadsbyggnadskontoret och att medarbetare i staden och hos andra aktörer flyttar på sig mer än förut. För stadsarkitekten blir därför en av de stora interna arbetsuppgifterna att säkra kompetensöverföringen så att det går att skapa kontinuitet i projekten.

Stadsarkitekten ska även vara bra på att kommunicera och ha god samarbetsförmåga. Anette Scheibe Lorentzi ser ett stort behov av att ha en person på plats på stadsbyggnadskontoret som medarbetarna kan använda som bollplank för att kunna lösa komplexa problem i olika skeden av stadsbyggnadsprocessen.

15 personer har svarat på annonsen. I nästa vecka kommer ytterligare kandidater att presenteras av en rekryteringsfirma som staden anlitat. Förhoppningen är att personen ska kunna vara på plats redan i september.

– I den bästa av världar är vi klara före sommaren, det är väldigt angeläget att Stockholm har en stadsarkitekt, säger Anette Scheibe Lorentzi.

Mer att läsa