Gå till innehållet

“Det känns bra att jobba i demokratins tjänst”

Arkitekten Ann-Kristin Kaplan blir departementssekreterare på näringsdepartementet för ett år framåt. Hon går från kommunal till statlig tjänst, det senaste året har hon varit stadsutvecklingsstrateg i Stockholms stad.

Redan för ett år sen tog arkitekten Ann-Kristin Kaplan steget att efter många år som chef och ledare gå tillbaka till att jobba mer med sakfrågorna.

– Det lockar att få arbeta på en statlig nivå, efter elva år i kommunen, och att samtidigt arbeta inom mitt fackområde, exempelvis Plan- och bygglagen. Att vara chef är inte viktigt för mig, det viktigaste är att få göra något meningsfullt och att bidra. Nu fanns det möjlighet att göra det på annat sätt.

För ett år sedan började Ann-Kristin Kaplan som stadsutvecklingsstrateg i Stockholms stad. Hon hade då arbetat som bygglovchef i Stockholm och i Nacka i sammanlagt elva år. Hon klev av chefsuppdragen för att det tog för mycket tid att både leda personal och hinna ägna sig åt sakfrågorna, och åt sin familj.

– Är man chef och ledare inom stadsbyggnad är det en stor poäng att vara arkitekt, och ska man göra det bra behöver man också lägga tid för sakfrågorna. Det är tidskrävande och jag har jobbat väldigt mycket.

Tjänsten på näringsdepartementet är ett vikariat på ett år och hon är tjänstledig från Stockholms stadsbyggnadskontor under tiden. Under sin första vecka har hon fått både ärvda uppgifter och snabba frågor.

– Just nu gör jag en sammanställning av vad remissinstanser har sagt om Boverkets rapport om förfallna byggnader och ovårdade tomter. Vi får se var det landar sen.

På näringsdepartementet finns redan flera arkitekter och Ann-Kristin Kaplan tycker att det är en stor fördel när man jobbar med stadsbyggnadsfrågorna.

– Det finns personer som kan lagstiftningen runtomkring men det är också bra att förstå vad man försöker uppnå med stadsbyggandet i ett djupare fackmannaperspektiv.

Hon tror att hon fick vikariatet för att hon har lång erfarenhet av att jobba kommunalt och har den praktiska tillämpningen av frågorna med sig. Men ibland saknar hon den gestaltande delen av yrket. I början av 2000-talet jobbade hon på bland annat M.E.R Solution, Thule fastigheter och med att rita Systembolagets butiker.

– Jag har lite konstnärliga projekt vid sidan om. Men jag tror också att jag har kunnat åstadkomma mer genom att hjälpa andra i processerna och bidra till att se ett större perspektiv. Det känns bra att kunna jobba i demokratins tjänst som arkitekt, för det är faktiskt det man gör här.

Mer att läsa