Gå till innehållet

“Det är genom politiken man kan påverka på riktigt”

Caroline Dieker är landskapsarkitekt och ordförande för Moderaterna i Askersund. Hon vill gärna locka fler arkitekter och samhällsplanerare till politiken.

– Politik är samhällsplanering! Det handlar om att bygga något nytt, forma framtiden och sin omgivning. Det är ju det vi är bra på och därför kan samhällsplanerare bli jättebra politiker, säger Caroline Dieker.

Hon har snart avverkat sin första mandatperiod i kommunfullmäktige där hon även är moderaternas ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Inför valet i höst står hon på listan till både kommunen och riksdagen. Samtidigt jobbar hon på VAP i Örebro som konsult åt Trafikverket med utredningar och tidiga skeden. Vägen dit har gått från landskapsarkitektutbildningen i Alnarp, via anställning hos Monika Gora till Stjärnsunds slott. Nu bor hon och maken som är lantbrukare på en gård i Askersund.

– Jag sätter mig i bilen på landet på morgonen, kör till Örebro och arbetar med trafikproblematik i Stockholm. Den resan är full av kontraster och de gör mig till både en bättre konsult och politiker. Det är bra att ha många erfarenheter i ryggsäcken. Även om jag i min yrkesroll jobbar med storstadsproblematik är det bra att relatera till landsbygdens förutsättningar. Att berätta att man förlöste en kalv igår kväll är förstås också ett oslagbart sätt att bryta isen på ett möte i Stockholm!

Själv tycker hon att det är tråkigt att inte fler arkitekter och samhällsplanerare väljer att engagera sig i politiken. Över lag möter hon ett stort intresse för att prata om politik medan många tror att det är tråkigt att själv engagera sig. Politiker ses som några som mest sätter käppar i hjulen.

– Det är genom politiken man kan påverka på riktigt, men då måste man också våga äga makten. Det kan ju vara något att fundera över, om man vågar stå för besluten även när det är and-ras pengar, skattemedel, som betalar kalaset. Arkitekter är vana problemlösare, vet hur man för en dialog och ser saker ur flera perspektiv. Vi är vana vid att arbeta nära medborgarna, ta kritik och använda dialogen som ett verktyg för utveckling.

Själv tog hon steget in i politiken 2008. Att det blev just Moderaterna beror på att partiet ”står för individens frihet, att vi inte är likadana och att alla behövs”. Caroline Dieker brinner för frågor om landsbygdens utveckling och urbaniseringen, som hon kallar den viktigaste politiska frågan i modern tid. Den ställer olika krav i olika delar av landet, i storstäderna är trycket på bostäder och infrastruktur en stor utmaning. På landsbygden får man motsatt problem med avfolkning som ger mindre skatteunderlag och i förlängningen mindre service och tomma lägenheter.

Caroline Dieker är kritisk till riksintressesystemet och strandskyddet som hon menar är stora hinder för små landsbygdskommuners möjlighet att skapa attraktiva boendemiljöer.

– Vi blir bakbundna när vi försöker hitta sätt att utveckla landsbygdskommunerna och attrahera inflyttning. Vi måste få skapa vår egen framtid. Om 100 personer hade valt att flytta till Askersund hade det varit rena julafton, det är mycket pengar.

– Man skjuter över målet när man utvidgar strandskyddet eller med riksintresseområden försöker hindra allt mänskligt liv i naturen. I stället skapar man ett samhälle där alla ska bo i en stad och åka till naturen på semester. Det är inte hållbart för oss som bor på landsbygden. Även rovdjursfrågorna blir problematiska. Jakten är landsbygdens kultur, att det i vissa län är så mycket varg så att det inte längre går att jaga är som om flertalet kulturetablissemang i Stockholm lades ned, ingen bio, ingen teater, inga restauranger.

Hon skulle gärna se att det pratades mer om den långsiktiga planeringen. I kommunpolitiken är det lätt att fokus hamnar på detaljer, om inte annat av resursbrist. Där kan arkitekter spela en viktig roll i alla nämnder.

– Det är förstås viktigt med en blandning av människor. Men jag brukar säga att vi arkitekter går en mycket lång utbildning och vi lär oss egentligen inga detaljer, vi lär oss en metod. Vi blir bra på att se helheten, vrida och vända på problem och hitta nya lösningar.

Mer att läsa