Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Deras nystartade kontor går runt – mot alla odds

De drömde om ett kreativare arbetsliv och startade eget, sedan slog coronakrisen till. Men trots att de jobbar med publika miljöer har inredningsarkitekterna på Skuggan klarat sin kalkyl.

– Att starta Skuggan är det bästa vi har gjort. Vi känner oss stärkta inför framtiden efter den dramatiska starten, säger Hedvig Andersson.

Tillsammans med kollegorna Josef Zetterman, Filip Svensson och Kjerstin Björk startade hon Skuggan i januari, ett kontor med inriktning mot hotell och restaurang. De fyra inredningsarkitekterna hade arbetat på Tengbom och mötts i en gemensam längtan efter ett friare och mer kreativt sätt att jobba på.

– För mig var det sista chansen att göra något annat i min yrkeskarriär. Tengbom har många fina projekt och många fina kollegor. Baksidan är, som jag tror gäller för alla stora kontor, att man är styrd av timlistor, debiteringsgrad och budget. Och det påverkar ens kreativitet, säger Josef Zetterman.

De bestämde sig för att inte timdebitera, utan att istället ta betalt för projektens olika faser. Det visade sig vara en lyckad strategi. Snart utbröt coronapandemin, flera projekt bromsades och sköts upp. När krögarna och hotellägarna hörde av sig igen var de försiktiga, och att beställa lite i taget har passat dem bra.

– Vi pushar dem inte att göra allt på en gång utan är lyhörda för deras behov. Samtidigt har vi inlett ett samarbete, säger Filip Svensson.

Modellen med budgetpris utan timdebitering har andra fördelar. De fyra upplever att den innebär betydligt mindre stress, vilket gett rum åt den lust och kreativitet som de önskade sig.

– Nu kan vi välja själva hur vi lägger upp vår tid och jobba närmare projekten och kunderna. Samtidigt går företaget faktiskt väldigt bra, säger Kjerstin Björk, som tidigare var studiochef.

I samband med att de startade företaget i mitten av januari gjorde de olika prognoser för att tydliggöra hur mycket de behövde generera för att bara överleva, gå med plus eller ”jubla”.

Under våren har de mött kollegor som tyckt synd om dem och undrar hur det går. Men ännu har de fyra inte behövt permittera sig. Faktum är att de följer kalkylen där de går med plus samtidigt som de stressar mindre och är friare.

– Vi känner oss väldigt stolta över att ha klarat av att starta ett företag under coronaperioden. Mot alla odds har vi har hela tiden haft jobb för alla oss fyra. Vi har också fått in flera nya jobb under de här turbulenta månaderna.  Vissa krögare och hotelloperatörer satsar, trots allt, säger Hedvig Andersson.

Vi känner oss väldigt stolta över att ha klarat av att starta ett företag under coronaperioden

Hedvig Andersson, inredningsarkitekt

Deras enda marknadsföring hittills är att de gick runt på möbelmässan i Stockholm och berättade om sitt nystartade företag. Att de klarat sig så bra tror de också har att göra med att de som grupp tillsammans har cirka 70 års erfarenhet i yrket, vilket ger en bred kompetens och många kontakter.

– Att vara flera har också en poäng i att man stöttar varandra, säger Josef Zetterman och får medhåll av Kjerstin Björk:

– Det gör att vi kan vara mer flexibla och hålla fler projekt igång, vilket gör företaget mindre sårbart, säger hon.

Namnet Skuggan valde de som ett poetiskt uttryck för att de ritar miljöer inomhus, i skuggan, men också för att lyfta det undermedvetnas kraft.

– Vi ville bejaka våra skuggjag och den kreativa process som händer där. Visa att det går att lita på sin intuition, säger Filip Svensson.

Mer att läsa