Gå till innehållet

De vill lyfta vikten av ljus

Clara Fraenkel, Mari Tastare och Viveca Rosencrantz vill sätta mer fokus på och öka kunskapen om ljus och belysning i både arkitektur och planering. Nu bildar de arbetsgruppen Ljusarkitekterna inom Sveriges Arkitekter.

Både dagsljus och elbelysning är grundläggande gestaltningsverktyg som påverkar såväl hälsa och välbefinnande som miljö. Samtidigt händer just nu väldigt mycket inom området med ny teknik, krav på energibesparingar och tätare stadsmiljöer.

Det konstaterar arkitekterna bakom den nystartade arbetsgruppen, Ljusarkitekterna. De vill bilda navet i ett nätverk för arkitekter som är intresserade av ljus och belysning och bland annat verka för ökat medvetande om ämnet och att ljussättning blir en integrerad del i planerings- och gestaltningsprocesserna. En uppgift man också vill ta sig an är att kartlägga utbildningssituationen för arkitekter.

– Vår uppfattning är att en grundläggande förståelse för ljus och belysning ofta får för lite plats i arkitektutbildningen. Samtidigt som det finns renodlade utbildningar för ljusdesigners i Sverige behöver arkitekter få med sig en grundläggande kompetens för att kunna ta ansvar för samverkan mellan ljus och det byggda, säger Clara Fraenkel som är arkitekt och som jobbar som ljusdesigner på White arkitekter.

Yrket ljusdesigner har etablerats i Sverige sedan slutet av 1990-talet och bland dem som kallar sig ljusdesigner finns både personer med och utan arkitektutbildning.

– Det behövs både generalister och specialister på området. Vi vill uppmuntra fler arkitekter att intressera sig och ta ansvar, säger Viveca Rosencrantz som är arkitekt på Fojab arkitekter och som också arbetar mycket med inredning, ljus och färgsättning.

En viktig utmaning är att vara med och ta vara på möjligheterna med teknikväxlingen, menar Ljusarkitekterna. Regeringen har ställt upp som mål att få ut tio miljarder energieffektiva belysningslösningar på den globala marknaden och statens energimyndighet uppmanar företag,organisationer och kommuner att byta belysning för att halvera elanvändningen.

– I planeringen av offentliga miljöer finns det risk att man fokuserar på tekniska lösningar och armaturer istället för att tänka in gestaltning och behov av ljus under dygnets alla timmar, säger Mari Tastare som är planeringsarkitekt och vid sidan av sitt arbete på Göteborgs stad tillsammans med Clara Fraenkel gör en forskningsförberedande studie om nattstadsplanering.

Med i den nya ljusgruppen är också arkitekten Lina Färje som är ljusdesigner på Tyréns. Nu efterlyser de fyra en person till.

– Vi vill ha med en arkitekt som har fokus på dagsljusfrågor och kan ge det perspektivet också. Med tätare städer och ofta tjocka hus är det viktigt att elljuset inte ersätter dagsljuset bara för att den nya tekniken är mer energieffektiv än den traditionella, säger Clara Fraenkel.

Mer att läsa