Gå till innehållet

De växer med landskapsarkitekter

Uppsalakontoret Archus är specialiserade på landskapsarkitektur och har gått från två till elva anställda på tre år.
– Landskapsarkitekturen har i allmänhet fått en större roll, framför allt tidigt i processer, säger kontorschef Johan Vestlund.

Uppsala-kontoret är en del av Archus-koncernen som tidigare inte haft några anställda landskapsarkitekter. Men i Uppsala har man alltså utökat rejält. Närheten till SLU i Ultuna är en nyckel för att locka kompetens till kontoret. Samarbete med andra kontor för att dra nytta av varandras kompetenser har också varit avgörande.

– Det viktiga är att förstå att hus- och landskapsarkitekter kompletterar varandra, och att om alla är med blir helheten bättre. Vi säger aldrig ”här är husarkitekternas jobb och här är landskapsarkitekternas jobb”, utan vi arbetar gemensamt så mycket som det går, säger Johan Vestlund.

Uppsala har den senaste tiden, liksom många svenska städer, präglats av ett intensivt byggande av framför allt bostadsrätter.

– Det har byggts fantastiskt mycket i Uppsala, men vi får se vad som händer under 2018. Diskussionen har handlat mycket om hur bostadsrättsmarknaden blivit mättad. Någonting har skett, från gasen i botten till en minskning i mängden uppdrag.

Varför väljer ni då att expandera nu?

– Bostadsrätter är bara en del av våra projekt, vi jobbar också med hyresrätter, industri och handel, som fortsätter att expandera. En nedgång i marknaden kommer att vara sunt och bra för branschen, det blir för dyrt för kunden när marknaden är överhettad.

Mer att läsa