Gå till innehållet

Guldstolen till Jonas Bohlin

I år går Guldstolen till Stockholmsrestaurangen Luzette, signerad Jonas Bohlin.
– Utgångspunkten är alltid att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga, sa Jonas Bohlin när han tog emot priset.

I sin motivering lägger juryn stor vikt vid omsorgen om detaljerna.

“Med avstamp i klassisk restaurang- och kaféestetik har de enskilda delarna, tack vare omsorg om detaljerna, tillåtits blomma ut. Arkitekten visar en osviklig förmåga att finna nya grepp och lösningar som inte följer inredningsarkitekturens kortsiktiga trender utan snarare bidrar till att staka ut en ny riktning för disciplinen”, skriver de bland annat.

Jonas Bohlin berättade att hemligheten bakom hans framgångsrika inredningar är närvaro, både av honom själv och beställaren. Utan närvaro har man ingen chans att lyckas, förklarade han.

– Då kan även besökarna känna sig närvarande.

Jonas Bohlin tackade även sina medarbetare som var med uppe på scenen och tog emot priset. Och han avslutade med två uppmaningar:

– Se till så att ni utbildar fler inredningsarkitekter. Idag utbildas tio om året samtidigt som det dör 25 och det syns tyvärr i det offentliga rummet, sa han.

Den andra uppmaningen riktade han till alla som i sitt jobb föreskriver möbler.

– Använd svenska möbler och textilier. Om ni inte gör det finns det inga möbelindustrier kvar inom fem till tio år.

Luzette, Stockholm

Byggherre: Svenska Brasserier.

Inredningsarkitekt: SIR/MSA Jonas Bohlin (ansvarig), SAR/MSA Kalle Dinell.

Mer att läsa