Gå till innehållet

De ska utveckla kulturmiljön i Robertsfors

Ett multidisciplinärt team har valts ut för att testa designmetoder för att utveckla kulturmiljöer i Robertsfors. Detta inom ramen för Arkdes utlysning För allmänt bruk.

I början av året efterlyste Arkdes, tillsammans med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet, ett tvärdisciplinärt team som vill testa metoder för hur kulturmiljöer kan utvecklas. Uppgiften är att utveckla den kulturhistoriskt värdefulla slaggstensbyggnaden i Robertsfors till en levande allmän plats som stärker orten långsiktigt.

Det nu valda teamet består av arkitekt Maja Hallén, fotograf Johannes Samuelsson, antikvarie Åsa Hallén och scenograf Jenny Nordmark. De får ett arvode på 350 000 kronor samt en projektbudget, och ska ta fram en plan för byggnadens utveckling och förvaltning och initiera en process av förändring på platsen.

– Det här projektet syftar till att befolka en byggnad med en spännande historia och en intressant rumslig placering och vi är väldigt glada och stolta över detta uppdrag, säger arkitekten Maja Hallén, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till utlysningen är att Västerbotten räknar med ett stort antal nya invånare i samband med en omfattande industriell utveckling och etableringen av Norrbotniabanan och att det då behövs nya offentliga rum.

– Samhällsomvandlingen innebär många möjligheter, men även utmaningar. Vi hoppas på att få en insikt i hur platsen kan användas utan att dess historiska kvalitéer går förlorade, säger Petra Andersin, kommunalråd i Robertsfors kommun, i pressmeddelandet.

Projektet För allmänt bruk är en del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023.

– Hur vi förvaltar våra gemensamma kulturarvsmiljöer spelar stor roll för hur väl vi lyckas nå målsättningarna i såväl Politik för gestaltad livsmiljö som i Agenda 2030, säger Jessica Segerlund, enhetschef för ArkDes Think Tank i en kommentar till utlysningen.

Mer att läsa