Gå till innehållet

De ska se över byggreglerna

Anna Sander, projektledare inom stadsutveckling på Uppsala kommun, och Kurt Eliasson, tidigare vd på Sabo, ska ta fram förslag på förändringar i PBL, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. De kommer att börja med att titta på byggstandarden.

Regeringen gav på torsdagen kommittén i uppdrag att genomföra en grundlig översyn av byggreglerna för att öka bostadsbyggandet. Syftet är att få ner byggtiderna, minska kostnaderna och öka konkurrensen i byggbranschen. Kommittén ska också titta på hur regler kan utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan i byggandet.

Anna Sander har tidigare bland annat varit chef för enheten med ansvar för plan- och byggfrågor inom regeringen och för forsknings- och innovationsstrategier hos WSP. Kurt Eliasson var fram till sin pensionering förra året vd för Sabo. De har totalt närmare tre år på sig men en första delredovisning väntas i slutet av december i år.

– Det är ett jätteomfattande direktiv som ger oss möjlighet att vända på alla stenar. Vi behöver regler och ett system som speglar vår tids behov. Jag tror att vackra och funktionella hus kan byggas på ett effektivt sätt, om regler hindrar det så ska de ändras på, säger Anna Sander.

Vad skulle du säga till dem som inte tycker att det är fler regelförändringar som behövs?

– Jag tror att det är sant att om man i dag har en bra grupp med arkitekter och konstruktörer så fungerar det med nuvarande regelverk. Men det vore bra om det blev enklare för dem som inte har superdrivet att hitta smarta sätt att kombinera svårförenliga krav. Nu finns det pengar i systemet att knixa och knåda men den dagen lågkonjunkturen kommer får det inte finnas regler som gör att utformningen blir sämre, säger hon.

Mer att läsa