Gå till innehållet

De kompletterar för att komma in i arkitektbranschen

Tre arkitekter med utländsk examen går den nystartade kompletterande utbildningen på Chalmers.
– Jag hoppas det här öppnar möjligheter för mig att jobba som arkitekt i Sverige, säger Khalil Salloum.

Under förra året fick KTH och Chalmers i uppdrag att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med utländsk arkitektexamen. I januari började de första arkitekterna sina studier – sex på KTH och tre på Chalmers.

På Chalmers ettåriga program går även två ingenjörer. Högskolan, som dimensionerat för 20 platser, ser det som en långsiktig satsning.

– Fem personer är en liten grupp, men vi räknar med fler sökande framöver. Det faktum att vi sätter igång ökar synligheten, säger Per Lundgren, utbildningsansvarig på Chalmers.

Khalil Salloum har en femårig arkitektutbildning och fyra års yrkeserfarenhet med sig i bagaget från Syrien. Han är inriktad på att fortsätta sin karriär i Sverige och har också hunnit få erfarenheter från ett svenskt arkitektkontor.

– Arkitektur är en internationell vetenskap, men varje land har sina egna regler som styr byggandet. Därför vill jag utveckla mitt språk och min kompetens, säger Khalil Salloum.

De yrkesförberedande kurserna omfattar bland annat interkulturell kommunikation, juridik och hållbar utveckling. Förutom tio veckors praktik har arkitekterna också ett längre vårprojekt och ett kortare höstprojekt.

Enligt Stefano d’Elia, lärare och studierektor på arkitektutbildningen på Chalmers, behöver studenterna lära sig mer om byggteknik och nordisk modern arkitekturhistoria.

– Tanken är att de ska lära sig hur vi bygger, inte minst hur vi hanterar vårt klimat. I detta finns mycket av terminologin – isolering, ångspärr och allt material. De behöver också hållpunkter för att delta i samhällets samtal om arkitektur, känna till vissa byggnadsverk och verksamma arkitekter, säger han.

Även kunskaper i CAD och projektering ingår.

– Det handlar om att bättra på sina digitala kunskaper, men också om lagar, normer och hur tillgänglighet styr byggandet, säger Stefano d’Elia.

Utbildningen på Chalmers utgår från högskolans befintliga verksamhet och upplägget anpassas efter individuella behov.

– Vi erbjuder dem ett sammanhang och socialt nätverk i form av Chalmers Arkitekturskola, de får röra sig fritt i huset, säger Stefano d’Elia.

Kursinnehållet på KTH liknar det på Chalmers, men utbildningen är dubbelt så lång.

– Syftet är att hjälpa studenterna till arbete – målet är inte att de ska gå alla fyra terminer, säger Björn Kjellgren, programansvarig för utbildningen på KTH.

 

Fakta:

För att gå någon av de kompletterande utbildningarna på Chalmers och KTH krävs avslutad utländsk utbildning samt språkfärdigheter motsvarande svenska som andraspråk 3 och engelska 6.

7 av 55 sökande var behöriga till utbildningen på Chalmers. Motsvarande siffror för KTH:s kompletterande arkitektprogram är 9 av 62.

Mer att läsa