Gå till innehållet

De kan vinna pris för arkitektur med barnfokus

En förskola som låter barnen undersöka sin stad och en utställning där barn med familjemedlemmar i fängelse skildrar sina upplevelser. Det är de två svenska projekt som har chans att vinna Golden Cubes, ett internationellt pris som premierar projekt om barn och arkitektur.

Sveriges Arkitekters nätverk Arkis, Arkitektur i skolan, sköter nomineringsprocessen och har i år fått in rekordmånga förslag till Golden Cubes.

I klassen Institution nomineras Andra sidan murarna av Sweco Architects i samarbete med Polismuséet, Kriminalvården och föreningen BUFFF, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse.

– Det känns jätteroligt! Det är ett viktigt ämne som tyvärr är tabubelagt och ofta glöms bort, säger Ellen Bodström, arkitekt, som drivit projektet Andra sidan murarna tillsammans med ingenjörskollegan John Dahl på Sweco Architects.

Ur utställningen Andra sidan muren.

Ur utställningen Andra sidan murarna.

Projektet tog sin början med att John Dahl, som själv har vuxit upp med en förälder i fängelse, och Ellen Bodström, som länge varit engagerad i en fritidsgård, slog sina påsar ihop för att göra något för barn och ungdomar. De kände sedan tidigare till föreningen BUFFF och ville göra något tillsammans med dem. Ungefär samtidigt fick BUFFF en förfrågan från Polismuséet om att bidra till en utställning med historier från barn med föräldrar i fängelse. De vände sig till John Dahl och Ellen Bodström för att få hjälp med idéer. Genom workshops med barnen växte projektet snabbt till att bli hela montrar som genom ljud, bild och text både berättar om hur det är på ett fängelse samt mindre boxar med barnens egna, personliga historier och känslor.

– Det var fantastiskt att jobba med dem! Innan visste vi inte vad vi kunde förvänta oss och vi var oroliga för att vi skulle behöva gå in och styra mycket. Men det var precis tvärt om, de var riktiga idésprutor och det var snarare svårt att begränsa dem till bara en box var. De älskade tanken på att få berätta och uttrycka sig genom att bygga, säger Ellen Bodström.

Genom Kriminalvårdens hjälp kunde de också spela in olika ljud från anstalter som blev en del av utställningen. Själva montrarna är byggda på anstalten Asptuna av frivilliga intagna som ville vara med och bidra till projektet – många förstås med egna barn på utsidan.

– Det var terapeutiskt för många, och även min kollega John gjorde en box till slut, säger Ellen Bodström.

Tanken är att projektet ska kunna leva vidare, barnens personliga boxar är konstruerade för att gå att ersätta med nya historier och tanken är att nya barn på olika håll i landet ska få delta i liknande workshops och tillverka egna lådor.

Djäknebergets förskola i Västerås är nominerad till Golden Cubes.

Djäknebergets förskola i Västerås är nominerad till Golden Cubes.

I klassen Skola valde Arkis att nominera projektet Barnens möte med staden från Djäknebergets förskola i Västerås. Där skildras deras arbete med att under ett och ett halvt år låta barnen möta och undersöka sin stad, dess arkitektur och sedan bygga upp en egen bild av staden. Barnen fick bland annat lära känna och använda många nya material, undersöka staden och dess miljöer samt till och med möta politiker och planerare. Projektet har dessutom lett till positiva reaktioner från flera andra förskolor som vill ta efter.

Priset delas även ut i klasserna tryckt media och audiovisuell media men där kom det i år inte in några förslag.

 

De nominerade

Nominerad i klassen Institution: ”Andra sidan murarna” ett samarbete mellan Sweco Architects, BUFFF (Barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse), Polismuséet och Kriminalvården.

Nominerad i klassen Skola: ”Barnens möte med staden” av Djäknebergets förskola i Västerås.

Hedersomnämnande i klassen Institution: ”Ett skepp kommer lastat” av Frölunda kulturhus i Göteborg. Ett projekt där 159 barn och ungdomar deltagit i sammanlagt 13 workshops. Uppgiften var att fundera kring hur grannar kommunicerar indirekt via arkitekturen; dörrar, fönster och allmänna platser. Ungdomarna fick göra studier på plats i den egna närmiljön och sedan illustrera sina upplevelser genom att göra bilder på färdiga små plywoodplattor. Dessa kunde man sedan använda och leka ett skepp kommer lastat med.

Golden Cubes delas ut vart tredje år på den internationella arkitektorganisationen UIA:s kongress av UIA Work Programme Architecture & Children. I år hålls kongressen i Seoul, Sydkorea i början på september.

Mer att läsa