Gå till innehållet

De formger Sveriges ordförandeskap i Bryssel

Designduon Färg och Blanche låter en gul tråd binda samman rummen för det svenska ordförandeskapet i EU-kvarteren i Bryssel. Färgen hämtas från både Sveriges och EU:s flagga.

En signalgul färg löper genom flera av EU:s byggnader i centrala Bryssel. Gula bågar markerar en entré i atriet vid rådsbyggnaden och löper sen vidare som gula sömmar i möbler och filtade väggar i en foajé, flera ordföranderum och en vägg i Europahuset. Bakom gestaltningen står det svenska företaget Färg och Blanche som består av formgivarna Fredrik Färg och Emma Marga Blanche.

– Eftersom platserna vi skulle jobba med var så utspridda ville vi hitta en röd tråd som knyter ihop vårt tillägg. Vi gjorde den tråden gul, som i både Sveriges och EU:s flagga, för att signalera optimism, upplysning och kreativitet, säger Emma Marga Blanche.

I foajén till rådsbyggnaden Justus Lipsius återkommer den gula tråden som kantsöm i filtväggar, möbler, lampor och vaser. Filtklädda podier lyfter fram svenska konstnärers verk, utvalda av Statens konstråd.

Varje ordförandeland i EU:s ministerråd har möjlighet att sätta sin prägel på delar av rådsbyggnaderna Justus Lipsius och Europabyggnaden i Bryssel. När Sverige skulle ta över ordförandeskapet gick uppdraget till Svenska Institutet, som i maj förra året gick ut med en upphandling om ett gestaltningskoncept. I juni fick Färg och Blanche beskedet att de fått uppdraget.

I oktober började de med arbetet och hade tre månader på sig att rita, sy och räkna på volymer för transporten, en tajt process där Fredrik Färg bland annat har sytt alla kantsömmar till möbler och filtväggar, totalt över 400 meter, tillsammans med Gustav Douhan. Allt har sen granskats i flera led av runt 80 personer på Svenska Institutet, Regeringskansliet och inom EU. Två veckor före invigningen den 11 januari var de på plats för att montera inredningarna. De fick inte såga, limma eller borra på plats vilket innebar en detaljerad planering av transporter och montering. På plats i Bryssel fick de hjälp av bland andra personal från Svenska Institutet.

En av platserna som Fredrik Färg och Emma Blanche har förändrat är atriet till rådsbyggnaden Justus Lipsisius. De har låtit tillverka bågar av böjträ, inspirerade av de avspärrningar de sett när de besökte platsen. 27 bågar på varje sida om en gång bildar en allé och symboliserar antalet medlemsländer i EU som vilar på en gemensam grund.

– Det är annars en stor rätt brutal plats med trista avspärrningsband. Vi har använt oss av den funktionen, men i stället för att spärra av platsen tänker vi att vi leder och bjuder in, säger Fredrik Färg.

Ordförandeskapsrummen har fått en mer hemlik karaktär med filtväggar med rundade hörn och konstgjort nordiskt ljus. Runda bord är inspirerade av pricken i loggan för Sveriges ordförandeskap.

Den gula tråden följer med till en foajé i rådsbyggnaden som kantsömmar på möbler och mönster på filtväggar. Många passerar här och det fanns önskemål om att kunna sitta ner och om att dämpa akustiken. På en av väggarna finns ett citat från poeten Tomas Tranströmers dikt ”Romanska bågar” som varit viktigt under processen.

Fredrik Färg och Emma Blanche har också inrett tre mötesrum för det svenska ordförandeskapet. Också här har rummet förändrats med hjälp av rundade filtväggar, mjuka möbler och en belysning som ska återge ett nordiskt ljus. Sista platsen för uppdraget var en lång vägg i Europahuset som fått ett lapptäcke av 27 romber i filt, ett mönster som mynnar ut i löpande linjer.

– EU är en kontinuerlig process. Det är ett projekt som aldrig blir färdigt och det ville vi uttrycka i vår vägg, säger Emma Marga Blanche.

Installationen i Europahuset är ett lapptäcke av 27 romber som sytts samman med gul söm och symboliserar medlemsantalet i EU.

Tråden som löper genom projektet är kännetecknande för Fredrik Färgs och Emma Blanches intresse för extrem sömnad och ofta textila uttryck i möbler och inredningar. Fredrik Färg började undersöka textila tekniker under sin utbildning på HDK. Han började samarbeta med Emma Blanche, formgivare utbildad i Frankrike, och år 2010 bildade de studion Färg och Blanche.

Tillsammans har de sen skapat möbler, inredningar och utställningar och de har ofta experimenterat i att sy i material som filt, trä och metall. I centrum för verksamheten står studion på Södermalm i Stockholm, ett nästan 400 kvadratmeter stort garage med gott om plats för de avancerade sömnadsmaskiner som behövs för prototyper och utställningar. Den första köpte Fredrik Färg kort efter sin examen och maskinparken har vuxit under åren. Inför projektet i Bryssel köpte de en ny symaskin för att kunna sy kantsömmarna på de stora textilierna för väggarna.

– Det kan nog bli några fler maskiner, just nu vill jag gärna köpa ett par 3d-skrivare till, säger Fredrik Färg.

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader, 1 januari till 30 juni, planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Mer att läsa