Nyheter

De fick sparken för illojalitet – arbetsgivare anklagar två som blev avskedade

7 juni 2021

Två anställda har blivit avskedade från ett arkitektkontor i Stockholm för att ha bedrivit konkurrerande verksamhet. Ett uppenbart, tydligt fall, enligt arbetsgivarens juridiska ombud. Men de som avskedats säger att de har en helt annan syn på det som inträffat.

Annons
Foto Istock

Personerna som anklagas för illojalitet blev avskedade med omedelbar verkan.

Enligt arbetsgivaren uppdagades det av en slump att en anställd på arkitektföretaget blivit styrelsemedlem i ett nystartat arkitektföretag, vilket i sin tur ledde till att det uppdagades att ytterligare en anställd deltog i planerna på att starta eget. Efter samtal med de berörda och en närmare undersökning av de två anställdas datorer och mejlkorrespondens, har det enligt arbetsgivaren framkommit att de skickat projektfiler, kontaktat arbetsgivarens kunder och diskuterat uppdrag för sitt nya bolag.

– Helt ärligt har jag aldrig stött på ett så tydligt exempel på illojalitet, säger Jens Göthberg som varit arbetsgivarens juridiska ombud i ärendet.

Enligt Jens Göthberg finns god bevisning för att de två brutit mot konkurrensförbudet som finns i anställningsavtalet, att de nyttjat företagshemlig och intern information samt talat illa om arbetsgivaren. Det var på hans inrådan som arbetsgivaren avskedade de två personerna, trots att de redan valt att säga upp sig själva.

Annons

– Det var dels eftersom en fortsatt dialog om en uppgörelse bedömdes lönlös och dels som en kraftfull markering mot de anställda och deras oacceptabla beteende, säger Jens Göthberg.

De två anställda har inte motsatt sig avskedet och den ena, som är fackligt ansluten, ville inte heller ha någon facklig överläggning. Genom sitt privata juridiska ombud har de två förnekat det som arbetsgivaren anklagar dem för.

– Vi har helt olika syn på vad som har hänt. Vi har förmedlat vår bild av det inträffade till arbetsgivaren och har inte för avsikt att uttala oss ytterligare. Vi vill bara lägga det här bakom oss, säger en av de två personerna till Arkitekten.

En ledande person hos arbetsgivaren beskriver det som hänt som traumatiskt.

– Vi kände oss besvikna och en del blev arga. Man tror att man jobbar tillsammans med samma lojalitet och så visar det sig att några håller på att få rullning på en ny försörjning i ett annat bolag. Så gör man bara inte, säger arbetsgivarens talesperson.

Alla anställda har lojalitetsplikt i och med sitt anställningsavtal, oavsett om det står nedskrivet eller inte. Det förklarar Jens Andersson, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter.

Annons

– Det är en osynlig avtalsklausul som alltid gäller, säger han.

Lojalitetsplikten innebär kortfattat att man som anställd är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna. Jens Andersson har inte insyn i det aktuella fallet men konstaterar att det bara är vid grova brott mot anställningsavtalet som det är tillåtet att avskeda anställda med omedelbar verkan. Dit hör grov illojalitet.

Jens Andersson, förbundsjurist. Foto: Peter Phillips

– Lojalitetsplikten är sträng. All typ av konkurrens med arbetsgivaren är otillåten tills anställningen upphört, det vill säga även under uppsägningstiden. Om du ska starta eget kan du bara förbereda det i ditt eget huvud. Du ska inte diskutera det med någon annan, registrera företag eller gå till banken, säger Jens Andersson.

Undantaget är om du har kommit överens med arbetsgivaren att det är okej. Även om du bara ska rita en carport åt din svärmor, måste du tala med din arbetsgivare och få ett okej.

– Det finns en naiv inställning och många arkitekter har kvar en enskild firma sedan studietiden, vid sidan av sin anställning. Du får inte till exempel rita åt grannen eller vara med i en arkitekttävling utan arbetsgivarens tillåtelse, säger Jens Andersson.

Annons

I arkitektbranschen är det ovanligt med konkurrensklausuler som gäller efter att anställningen upphört. Det vanliga är att den dag din anställning upphör, är det fritt fram att starta ditt nya företag och kontakta gamla och nya kunder.

– Men det finns fortfarande begränsningar för hur du kan använda material och bilder från ditt tidigare jobb. Allt material tillhör din gamla arbetsgivare, säger Jens Andersson.

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel