Gå till innehållet

Därför lägger Passivhus­centrum i Alingsås ner

Passivhuscentrum kommer, i sin nuvarande form, att lägga ner efter att ha varit verksamt i tio år. Samtidigt skapas ett nationellt centrum för hållbart byggande, i regi av Svensk Byggtjänst. Passivhuscentrum ville delta i upphandlingen av det nationella centret men fick inte.

Passivhuscentrum har sedan starten för tio år sedan finansierats av Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen. Ett av målen med verksamheten var att ett nationellt centrum skulle formas, och i mars gick regeringen ut med att ett sådant skulle skapas. Boverket fick i uppdrag att genomföra upphandlingen, vilket skedde under sommaren.

”Som medlem i Europeiska unionen åligger det Sverige att ha en strategi för renovering och energieffektivisering, i enlighet med energieffektiviseringsdirektivet. Inrättandet av ett informationscentrum kan utgöra en del av den svenska nationella strategin.”, skriver regeringen.

Tio miljoner kronor ur regeringens budget för 2018 föreslås gå till att etablera informationscentret. Till det ska fem miljoner tillkomma i medfinansiering, alltså från anbudsgivarna. Centrets årliga budget blir således femton miljoner kronor.

– Vi funderade på att söka, men som utlysningen var upplagd så stred den mot bolagets bolagsordning, mot konkurrenslagen, och mot lagen om offentlig upphandling, säger Joakim Järrebring, vice styrelseordförande i Alingsås Rådhus som är huvudägare av Passivhuscentrum.

Styrelsen för Alingsås Rådhus bestämde sig därför för att inte lämna in något anbud. Uppdraget att skapa centret gick istället till Svensk Byggtjänst, som kommit med det enda godkända anbudet.

– Vi har arbetat med hållbart byggande i flera år, och haft tankar på att medverka i ett informationscentrum kring de här frågorna. Vi är nu glada att arbetet har gett resultat, säger Anna-Klara Aspegren, kommunikationsstrateg på Informationscentrum för hållbart byggande.

Vad kommer centret att syssla med?

– Vi ska samla, tillgängliggöra och kvalitetssäkra kunskap och inspiration för energieffektivare renoveringar och byggande. Det finns i dag redan en massa bra information, men det vi har hört från branschen är att den är svår att hitta, och det är svårt att veta vad som är tillförlitligt och inte. Vi kommer huvudsakligen att samla informationen på en hemsida, säger Anna-Klara Aspegren.

Centret ska vara i drift senast den första januari 2018. Samtidigt som det nya centret startar slutar Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen att finansiera Passivhuscentrum.

– Det är väldigt tråkigt för oss, men vi har inte lagt ner utan söker andra samarbetspartners. Det vore väldigt synd att mista den kompetens som finns. Vi vet inte säkert vad som kommer att hända nu, men jag är övertygad om att passivhuscentrum kommer att finnas kvar, säger Hans Eek, arkitekt på Passivhuscentrum.

Hans Eeks egna företag kom också med ett anbud i upphandlingen, men uppfyllde inte Boverkets krav om medfinansiering. Därför gick upphandlingen till Svensk Byggtjänst.

Hur är dagsformen för hållbart byggande i Sverige i dag?

– Den är god, jag tror att de nya byggdirektiv som kommer att komma 2021 gör att fler byggen kommer upp i passivhusstandard, säger Hans Eek.

– Hållbarhet ligger högt i medvetandet i byggbranschen i dag, men att lyckas omvandla det till praktiken är hela branschens stora utmaning, säger Anna-Klara Aspegren.

Mer att läsa