Gå till innehållet

Danska företag blir uppköpta av svenska

Sweco köper upp det danska arkitektkontoret Årstiderne Arkitekter, och ÅF förvärvar Gottlieb Paludan Architects. Båda kontoren är baserade i Köpenhamn.

Årstiderne har cirka 220 anställda, vilket innebär att Sweco efter affären kommer att ha över 1200 arkitekter anställda.

– Det är det största förvärvet vi gjort på ett tag, och inom arkitektbranschen är det ganska stor. I och med affären utökar vi vår arkitekturverksamhet med cirka 20 procent, säger koncernchefen Tomas Carlsson.

Sweco har verksamhet i 12 länder, de flesta i norra Europa, och har sedan tidigare ungefär 1000 ingenjörer anställda i Danmark.

– Det vi vill göra är att kombinera arkitekter och ingenjörer, så det här är ett naturligt steg i den riktningen. För att ett sådant här förvärv ska fungera behövs en tillräckligt stor kulturell likhet mellan företagen, och det gör det här, säger Tomas Carlsson.

Årstidernes intäkter uppgår till motsvarande 230 miljoner kronor per år, vilket kan jämföras med Swecos totala omsättning på 16,5 miljarder.

– De har stora ambitioner, att bli ledande på arkitektur i Danmark. Men de insåg att de behövde resurser från ett större företag för att komma i mål med det, säger Tomas Carlsson.

Förvärvet har ännu inte godkänts av den danska motsvarigheten till Konkurrensverket, vilket kan ta mellan några och tio veckor.

– Eftersom vi är så stora måste vi göra en anmälan till den danska konkurrensmyndigheten, men jag ser inte att vi är i närheten av någon övre gräns. Vi räknar med att det kommer att bli godkänt så att vi kan slutföra affären under första kvartalet 2018, säger Tomas Carlsson.

Samtidigt förvärvar ÅF Gottlieb Paludan Architects i Köpenhamn. Kontoret specialiserar sig på transportinfrastruktur samt energi- och industrianläggningar och har bland annat, ihop med svenska Urban Design, ritat Värtaverket i Stockholm. Gottlieb Paludan har 90 anställda och en omsättning på 140 miljoner kronor.

Mer att läsa