Gå till innehållet

Danska arkitekter i samarbete på Lesbos

Arkitekter från sex danska arkitektkontor har i vinter varit på Lesbos och Chios i Grekland för att bidra med sina yrkeskunskaper i flyktingmottagandet.

Det var under en semester på ön Lesbos i Grekland i höstas som den danska arkitekten Dorte Mandrup vandrade över till andra sidan ön och såg hur akut situationen för flyktingarna var.

– Då och senare under vintern fanns absolut inget mottagande för flyktingarna. Det var chockerande att se. Vi gick då samman flera olika arkitektkontor och organiserade resor för ett akut hjälparbete på plats, berättar hon.

Dorte Mandrup arkitekter, Henning Larsen, BIG, AART, Schönherr och Novaform har betalat resa och uppehälle för de medarbetare som ville resa under sina semesterdagar. Arkitekterna reste i grupper om fyra för att kunna lösa av varandra. Det första arkitektteamet arbetade med att förbättra en gammal ruin som användes av Läkare utan gränser. Senare påbörjades en renovering av en övergiven byggnad för de människor som hade störst behov av att komma under tak. Ett arbete inleddes också med en renovering av ett gammalt hotell på Lesbos norra kust. Mycket av arbetet gick ut på att ordna mottagandet i hamnen, bygga regn- och vindskydd och hyllor för att organisera kläder och varor och sätta upp belysning i hamnen, berättar Dorte Mandrup.

– Arkitekter kan med sin utbildning och träning i att organisera göra stor nytta i det dagliga hjälparbetet. Det handlar mycket om logistik och projektledning. Vi behöver tänka utanför den traditionella arkitektrollen och se hur vår kunskap kan komma till användning i nya uppgifter.

Den senaste gruppen arkitekter reste ner i slutet av februari. Sedan dess har mycket förändrats på Lesbos, den senaste gruppen reste istället till Chios dit flyktingströmmen hade vänt. Under vintern kom fler professionella hjälporganisationer till öarna och det blev mindre behov för frivilliga insatser.

Vi behöver tänka utanför den traditionella arkitektrollen och se hur vår kunskap kan komma till användning i nya uppgifter.

Idag kommer allt färre människor till Grekland. På Lesbos leds människorna direkt till lägret mitt på ön, ingen tillåts stanna på vägen, och många skickas tillbaka. Därför kan hjälporganisationer och frivilliga inte göra mycket just nu och det danska arkitektinitiativet befinner sig lite i ett vänteläge. Men Dorte Mandrup säger att kontoret kommer att fortsätta stödja liknande projekt om det är tydligt vilken nytta de kan ha. Idag finns till exempel ett stort uppröjningsarbete att göra.

– Det var en viktig erfarenhet att arbeta så här människa till människa. Det hade stor betydelse både för flyktingarnas mottagande och för arkitekterna. En viktig lärdom var också att samarbeta flera danska kontor i hjälparbetet. Att vi kan ställa upp tillsammans. Vi fortsätter ha kontakt med och det nätverket kommer kunna ta vid igen säger Dorte Mandrup.

Mer att läsa