Gå till innehållet

Dålig uppslutning kring fossilfritt byggande

Ett 70-tal företag har anslutit till arbetet med en färdplan för en fossilfri byggsektor – men bara en handfull är renodlade arkitektföretag.
– Det är för få arkitekt- och teknikkonsultföretag representerade, säger Cecilia Holmström, hållbarhetsrådgivare på Tengbom.

I våras överlämnades en färdplan för en fossilfri byggsektor till regeringen. Planen innehåller förslag på hur byggsektorn kan bli klimatneutral och konkurrenskraftig till år 2045.

Arbetet med färdplanen drivs nu vidare av Sveriges Byggindustrier och hittills har ett 70-tal företag – varav endast några få arkitektföretag – och organisationer valt att delta i arbetet. Det är fortfarande öppet för nya företag att skriva under och ansluta sig till arbetet. I början på september hölls en första workshop där deltagarna påbörjade arbetet med att ringa in branschspecifika mål och utmaningar.

Samtidigt är det fortfarande bara ett fåtal arkitektföretag – däribland White, Ettelva arkitekter, ÅWL och nytillkomna Link Arkitektur – som skrivit under på Färdplan för fossilfri konkurrenskraft från bygg- och anläggningssektorn.

– Vi försöker samla så många som möjligt och skapa ett kluster kring konsulter och arkitekter. Ambitionen har hela tiden varit att få in fler företag i arbetet. På sikt kommer vi säkert göra riktade värvningskampanjer, säger Birgitta Govén, hållbarhetsexpert på Sveriges byggindustrier och samordnare för färdplanen.

Cecilia Holmström, hållbarhetsrådgivare på Tengbom

Cecilia Holmström, strategisk rådgivare inom hållbarhet på Tengbom som skrev under i våras, ser färdplanarbetet som en viktig möjlighet att hitta branschlösningar på upphandlingskrav, materialval och kunskapslyft. Men skulle gärna se att fler företag deltog i arbetet:

– Det är för få arkitekt- och teknikkonsultföretag representerade i färdplanearbetet. Man måste få in fler som är involverade i ett tidigt projekteringsskede eftersom de är relevanta nyckelpersoner att ha med när designlösningar, materialval och stomsystem definieras tidigt i processen.

Hon tror att den låga uppslutningen beror på att många företag inte känner till färdplanarbetet – men även för att branschen inte insett möjligheterna ett fördjupat hållbarhetsarbete innebär i deras framtida affärer:

– Jag tror inte att arkitektbranschen fullt ut förstår att man inom ett par år kommer ställas inför en helt annan omvärld, på grund av nya lagkrav och klimatomställningen. Det vore även värdefullt om STD, Svenska Teknik och Designföretagen, och Sveriges Arkitekter kunde engagera sig. Då får branschen en större plats i det här arbetet.

Sveriges Arkitekter har följt arbetet med färdplanen och förbundsdirektör Tobias Olsson meddelar nu att organisationen har för avsikt att skriva under färdplanen:
– Sveriges Arkitekter har inskrivet i vårt principprogram att vi ska verka för ett hållbart samhällsbyggande. Anledningen till att vi väntat med att skriva under är för att vi inte varit övertygade om att färdplansarbetet är det bästa sättet för oss att med våra begränsade resurser verka för just det, säger han.

Sveriges Arkitekter planerar att medverka i arbetet från och med årsskiftet.

Mer att läsa