Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Chefen om Tengboms ökning: ”Det har blivit kul att lämna anbud”

Tengbom har vuxit mest av de svenska arkitektkontoren när det gäller offentliga uppdrag. Enligt anbudschefen Linn Källström beror det på en medveten satsning med handplockade anbudsledare – och att arbetet med anbud upplevs som roligare.

– Vi lämnar många fler anbud idag än någonsin tidigare och vi har blivit bättre på att ta betalt.

Det säger Linn Källström som sedan 2015 är anbudschef på Tengbom.

Som Arkitekten tidigare berättat har antalet anbud i offentlig upphandling av arkitekttjänster minskat med närmare 30 procent sedan 2012. Och antalet arkitektkontor som fakturerar stat och kommun har under samma tid minskat med ett hundratal. Men Sveriges största arkitektföretag, White arkitekter, Sweco architects och Tengbom, hör inte till dem som bidrar till minskningstrenden. Och av de tre är det Tengbom som ökat mest. År 2012 fakturerade företaget stat och kommun för 73 miljoner kronor. År 2017 var affärsvärdet på Tengboms offentliga uppdrag 266 miljoner*.

– Vi hade inte varit där vi är om vi inte gjort förändringar, säger Linn Källström.

Hon förklarar att förändringen består i att arbetet med att lämna anbud tas mer på allvar idag. Hon har själv rekryterat dem hon kallar de bästa anbudsledarna.

– De är totalt sex personer med varierad bakgrund inom ekonomi, marknadskommunikation, journalistik och anbudskonsultation och alla har erfarenhet från branschen. Vi har etablerat ett anbudsorgan på Tengbom och professionaliserat anbudsarbetet med strukturer, rutiner och processer, något som saknades innan, säger Linn Källström.

Enligt Linn Källström har detta också resulterat i att arkitekter och studio- och kontorschefersom bidrar i anbudsarbetet ser mer positivt på uppgiften.

– Anbud har länge uppfattats som jobbigt och något nödvändigt ont men där har vi gjort en intern varumärkesförflyttning. Anbud har blivit spännande och kul, säger Linn Källström.

Att mindre företag vittnar om svårigheterna med att hålla sig i framkant i anbudsgivningen kan hon förstå men hon håller inte med den som säger att offentlig upphandling blivit en svårbemästrad balettform.

– Det har inte blivit svårare men vi har förstått värdet av ett strukturerat anbudsarbete. Problemet är att det nästan bara handlar om pris idag. Vi ser att våra konkurrenter har börjat lägga väldigt låga timpriser nu och det måste vi börja förhålla oss till. Antingen får vi avstå att lämna anbud eller så får vi spela med i samma liga, säger Linn Källström.

Tengbom och offentlig upphandling

De offentliga uppdragen utgör 40 procent av företagets omsättning.

I fjol lämnade företaget 298 anbud vilket resulterade i 98 avtal med offentliga beställare.

Tengbom har idag 220 aktuella avtal med offentliga beställare.

*Siffrorna på affärsvärdena 2012 och 2017 är hämtade från offentlig statistik där uppdrag för statliga och kommunala bolag ej är medräknade.

Mer att läsa