Gå till innehållet

“Vi måste öka antalet utbildningsplatser”

Sveriges Arkitekter välkomnar den nya regeringsrapporten om kompetensförsörjning i byggbranschen. Men till skillnad från utredarna anser förbundets branschchef Charlotta Holm Hildebrand att bristen på arkitekter genast kräver fler platser på arkitektprogrammet.

I en ny rapport konstaterar regeringens särskilda utredare att byggbranschen går på knäna och att det krävs fler arkitekter för att klara dagens byggtakt. Vad betyder rapporten för arkitektkåren?

– Att regeringen förstår hur stor bristen på arkitekter är och hur viktig arkitektens roll är i samhällsbyggandsprocessen betyder jättemycket för oss. Frågan om fler utbildningsplatser berör många ministrar och därför är det bra om så många som möjligt blir medvetna om situationen.

Stämmer bilden som målas upp av arkitektbranschen?

– Både och. Vi har gjort en undersökning som visar att det finns kommuner som inte ens har tillgång till arkitekter. Jag tycker utredarna tar för lätt på den bristen. Ingen skulle få för sig att ha en domare som inte är juristutbildad i botten. Arkitektens kompetens behöver finnas i ett myndighetsutövande sammanhang oavsett om det är brist eller inte.

Utredarna skriver att Arbetsförmedlingens bild av hur stor arbetslösheten är inte stämmer överens med Sveriges Arkitekters. Hur kommer det sig?

– Jag vet inte. Vi har bett utredarna att titta vidare på den frågan eftersom den inte stämmer med vår bild av situationen. Sen kan man inte förvänta sig att alla personer ska matcha alla jobb som finns, det är helt osannolikt i en bransch som utvecklas väldigt fort.

Rapporten föreslår att antalet platser på arkitektutbildningen inte bör utökas innan man analyserat de nyanländas potential. Vad säger du om det?

– Vi anser att det är en felaktig slutsats och att man genast bör tillsätta en utredning för hur man kan öka antalet platser. Vi är helt övertygade att de nyanlända är ett av svaren, men vi har en långsiktig brist på arkitekter och har klarat oss tack vare lågkonjunkturen i södra Europa. Det är en kortsiktigt lösning.

Ett annat förslag är att Sveriges Arkitekter i samarbete med Arbetsförmedlingen ska erbjuda validering och snabbspår för nyanlända arkitekter med start i höst. Hur ställer sig förbundet till det?

– Vi är glada för förslaget. Vi har bra koll på vad olika typer av introduktionsutbildningar till den svenska arkitekt- och byggbranschen bör innehålla. Vi vill hjälpa de nyanlända in i arbete och ser att det finns trösklar där en terminslång kurs skulle hjälpa.

Vilken inverkan tror du att rapporten kan få?

– Kortsiktigt kommer den inte få tillräckligt mycket effekt eftersom läget är så pressat. Men långsiktigt och ihop med en mängd andra insatser så finns det förutsättningar för en förändring. Fler utbildningsplatser skulle betyda oerhört mycket för den långsiktiga hållbarheten i arkitektbranschen. Det är paradoxalt att vi fått färre utbildningsplatser under brinnande högkonjunktur.

Mer att läsa