Gå till innehållet

Chalmers startar forskargrupp inom arkitektur och teknik

Utbildningen Arkitektur och Teknik firar sitt tionde år med att inrätta en ny forskargrupp i ämnet.
– Vi har jobbat lite i det fördolda men nu hoppas jag att fler får upp ögonen för vad vi kan och gör, säger Karl-Gunnar Olsson, programansvarig på Chalmers.

Det är nu tio år sedan som programmet Arkitektur och Teknik startade på Chalmers, ett program som kan leda till arkitektexamen, civilingenjörsexamen eller både och.

– Chalmers stiftelse uppskattar uppenbarligen det vi gör och har satsat pengar på två doktorandtjänster. Nu bygger vi vidare med forskarutbildning och forskning, säger Karl-Gunnar Olsson som är professor på avdelningen för arkitekturens teori och metod och programansvarig för Arkitektur och Teknik.

Sedan starten 2006 har 75 personer tagit examen från programmet. Mer än hälften av dessa, 55 procent, har valt arkitektexamen, 28 procent har valt civilingenjörsexamen och 17 procent har tagit dubbelexamen, det vill säga gått ut som både arkitekter och ingenjörer.

– Vi försöker att hålla liv i både arkitekt- och ingenjörsdrömmen så länge som möjligt i utbildningen. Tillslut upptäcker studenterna vad som är mest rätt för dem. Min förhoppning är att man sedan i arbetslivet kan vara den som ifrågasätter gamla arbetssätt och bryter barriärer mellan de starka arkitekt- respektive ingenjörskulturer som finns, säger Karl-Gunnar Olsson.

Sina tio år har programmet firat genom en stor fest i våras och genom att ge ut en jubileumsskrift där lärare och studenter ger sin syn på utbildningen och där alla examensprojekt listas.

– Vi har jobbat på lite i det tysta och byggt upp en stark kultur och identitet kring utbildningen. Nu är vi mogna att visa upp oss för världen och diskutera det vi gör med andra och även bli kritiskt granskade, säger Karl-Gunnar Olsson.

Han efterlyser mer av goda exempel där arkitektur och ingenjörskonst samverkar och utvecklas på ett kreativt sätt.

– Projektörers och planerares roller och kulturer behöver utmanas och inspireras av förebildliga internationella exempel, säger Karl-Gunnar Olsson.

Satsningen på den nya forskarprofilen på Chalmers matchas av rekryteringen av britten Chris Williams som konstnärlig professor. Han är bland annat känd som en av pionjärerna inom parametrisk design och har utvecklat matematiska algoritmer för att utforma komplexa strukturer, material och produktionsmetoder.

Mer att läsa