Gå till innehållet

Chalmers ska dela ut bostadspris

Centrum för boendets arkitektur på Chalmers, CBA, kommer att dela ut Bostadspriset från och med år 2023.

– År 2021 avslutades Sveriges Arkitekters bostadspris. Men vi tycker ett bostadspris behövs. Det är ett utmärkt sätt att lyfta fram betydelsen av arkitekturkvalitet för boende och bostad. Därför kommer CBA att ”ta över” bostadspriset. Vi gör det med bifall från Sveriges Arkitekter, säger Ola Nylander, professor vid CBA.

Priset ska enligt stadgarna delas ut vartannat år för att stimulera och öka kännedomen och gott bostadsbyggande i Sverige. En jury om fyra personer utses av CBA:s styrgrupp och priset består av ett diplom till byggherren och arkitekten.

Första priset kommer delas ut på CBA:s bostadsdag i november 2023. Och nu bjuds företag och andra in att förslå kandidater.

Så nominerar man till det nya Bostadspriset

Nominering sker genom att skicka planer, situationsplan, sektioner, fasader, foto på interiör och exteriör samt en beskrivning till cba.arch@chalmers.se. 

I beskrivningen ska framgå medverkande arkitekter, byggherre, byggare, hållbarhetsbeskrivning och adress. 

Ett projekt kan endast medverka vid ett tillfälle. 

Mer information på CBA:s hemsida.

För att kunna komma i fråga ska projektet vara klart och inflyttat tidigare än augusti det år priset delas ut och det ska vara högst två år gammalt.

Enligt stadgarna ska juryn särskilt beakta boendekvaliteter och en väl löst planlösning. Juryn ska också beakta bostadsprojektets innovationer och kvalitativa designlösningar som bidrar till social, ekologisk och/eller ekonomisk hållbarhet. 

Samtidigt med Bostadspriset lanserar CBA ett pris för bästa examensarbete inom ämnet boende och bostad. Här är priset ett diplom och en prissumma på 15 000 kronor. 

Nomineringen till bostadspriset för studenter kommer att göras av företrädare för de fyra arkitekutbildningarna vid Chalmers, KTH, LTH och UMA. Sedan kommer en jury att utse vinnaren bland de fyra nominerade projekten.

Mer att läsa