Gå till innehållet

Chalmers får ny professor i cirkulär arkitektur

Charlie Gullström har installerat sig som adjungerad professor i cirkulär planering och arkitektur på Chalmers.

Charlie Gullström höll sin installationsföreläsning vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers den 19 december. Titeln var Rethinking what’s new: Circular economy in architecture and urban planning. 

I sin sammanfattning skriver hon att arkitekternas identitet sedan antiken byggt på konceptet att tillföra världen nya byggnader och att det plötsliga uppvaknandet som klimatförändringarna inneburit för professionen skapat en identitetskris.

I ett pressmeddelande från Sweco architects säger Charlie Gullström att hennes roll på Chalmers kommer att handla om olika strategiska insatser för forskningen och arkitektutbildningen.

– Cirkulär ekonomi medför behov av omtänkande i alla skalor och i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen genom att vi nu behöver värdera det redan byggda med större allvar än tidigare. Men cirkulär ekonomi handlar inte bara om materiella resurser utan om att samnyttja och dela resurser av alla slag och på nya sätt, säger Charlie Gullström i pressmeddelandet.

Mer att läsa