Gå till innehållet

Centrum för cirkulärt byggande blir bolag

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, blir nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet.

CCBuild startade som ett projekt inom innovationsmyndigheten Vinnovas program år 2015. Sedan dess har verksamheten vuxit och nu ska den alltså drivas vidare i bolagsform i IVL:s regi.

– IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag och våra dotterbolag är en del av ambitionen att gå från vetenskap till verklighet, säger IVL:s vd Marie Fossum Strannegård i ett pressmeddelande.

CCBuild vänder sig till alla aktörer inom samhällsbyggnad och arbetar med att stötta bygg- och fastighetsbranschens omställning till mer cirkulärt byggande och ökat återbruk. Detta sker till exempel genom nätverksforum, kunskapsstöd och digitala tjänster som hjälper till vid inventering och med att skapa överblick över vilka byggvaror, möbler och andra produkter som finns tillgängliga för återbruk.

– Vi har sett en stor cirkulär förflyttning i branschen, men mycket arbete återstår innan marknaden för cirkulära produkter och tjänster är fullt utvecklad och cirkulära arbetssätt är brett implementerade. Vi ser fram emot att fortsatt stötta branschens aktörer i den omställningen, säger Carina Loh Lindholm, som arbetat som koordinator för CCBuild sedan projektstarten 2015, i pressmeddelandet.

Mer att läsa