Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Carl Bäckstrand omvald i ACE

Arkitekten Carl Bäckstrand har blivit omvald till styrelsen för den europeiska arkitektorganisationen ACE.

Architects’ council of Europe hade sin generalförsamling i Bryssel den 23–24 november och där blev svenska representanten Carl Bäckstrand omvald till styrelsen. 

Carl Bäckstrand är vice vd på White arkitekter och i ACE representerar han både Sveriges Arkitekter och Innovationsföretagen. Hans särskilda fokus är omställning och hållbart byggande.

 ”Vi befinner oss i en tid när omställningen till ett mer hållbart samhälle inom planetens gränser har börjat men samtidigt möter motstånd”, skriver Carl Bäckstrand i sin kandidatur till att bli omvald i styrelsen.

”Jag är övertygad om att arkitekturen kommer att spela en viktig roll – vi hör det allt oftare sägas av politiker, forskare och i flera delar av näringslivet. Men, vissa europiska länders ambitiösa policyer, lagar och regler ifrågasätts nu. Då blir policyer och regler på EU-nivå ännu viktigare”, fortsätter Carl Bäckstrand.

ACE:s styrelse består av totalt fem ledamöter plus ordförande. Även ordföranden Ruth Schagemann från Tyskland blev omvald och sitter kvar för kommande mandatperiod.

Mer att läsa