Gå till innehållet

C.F. Møller vinner tävling om kvarter i Södertälje

Arkitektkontoret C.F. Møller i Sverige vann den inbjudna tävlingen om stadskvarteret Luna där uppgiften var att hantera topografin, befintliga byggnadsstommar och kulturhistoriska värden.

— Vi är otroligt stolta och glada över att få förtroendet att utveckla ett av Södertäljes mest välkända kvarter. Vår förhoppning är att transformationen av Luna kan bli en förebild för andra städer i Sverige och Skandinavien, säger Mårten Leringe, ansvarig arkitekt för det vinnande förslaget, enligt ett pressmeddelande.

Det var förra året som Telge fastigheter utlyste den inbjudna projekttävlingen för att få fram förslag på hur Lunakvarteren i Södertälje kan utvecklas till en mer levande stadsdel, samtidigt som kulturhistoriska värden och stommar i befintliga byggnader bevarades.

Tävlingsområdet Lunakvarteren ligger centralt i Södertäljes stadskärna med bebyggelse från förra sekelskiftet fram till slutet av 1970-talet. Tävlingsuppgiften bestod i att utveckla arkitektoniska principer för byggnader, offentliga rum och platser inom kvarteren. Utmaningarna var bland annat att hantera dramatiska höjdskillnader, förhålla sig till kulturhistoriskt viktiga byggnader och utnyttja befintliga stommar.

I vinnarförslaget får Saluhallen och konsthallen en central placering med utblick mot staden och himlen och inblick från anslutande offentliga platser.

I det vinnande förslaget lyfter juryn särskilt fram den strukturellt bärande idén att två nya torg får olika höjdnivåer som hanterar områdets dramatiska topografi och en diagonal axel genom kvarteren som skapar överblick. ”Det är en innovativ lösning, verksam i alla tre dimensioner och i alla väderstreck”, skriver juryn.

— Ett berg-och-dal-förhållande mellan en högre och en lägre nivå ger Luna en stark inre karaktär som gjorde intryck på oss i juryn, säger Krister Mellström, vd på Telge fastigheter, enligt pressmeddelandet.

Det vinnande förslaget ska nu ligga till grund för den nya detaljplanen och Telge fastigheter har enligt pressmeddelandet ambitionen att anlita C.F. Møller för hela eller delar av statsutvecklingsprojektet. Tävlingen arrangerades tillsammans med Södertälje Kommun och Sveriges Arkitekter.

Inbjuden projekttävling om Lunakvarteren i Södertälje

Telge Fastigheter utlyste i april förra året en inbjuden projekttävling om Lunakvarteren i Södertälje. 35 intresseanmälningar godkändes för utvärdering under prekvalificeringen och arrangören valde ut fyra team att delta i tävlingen.

Vinnare: C.F. Møller Sverige genom Mårten Leringe, Michael Kruse, Jens Rex, Cecilia Marie Busk, Henrik Larsson, Lisa Landgård, Joakim Svahn, Sylwia Pilacik och Tora Sjödahl.

Övriga deltagande team: White Arkitekter/ BAU, Alison Brooks architects och Lark/ Marge arkitekter, Karavan landskap och TAM group.

Tävlingsjuryn bestod av representanter från Telge fastigheter och Södertälje kommun samt arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter: Krister Mellström, Elena Qyreon, Tobias Stridsberg, Andreas Klingström, Andreas Pålsson, Ola Hellekant Nilsson och Katarina Borg.

Mer att läsa