Gå till innehållet

Byggemenskaper kan söka stöd för att bygga flerbostadshus

Sedan den 1 februari finns 3 miljoner kronor att söka genom Boverket för byggemenskaper som har mark men som inte har börjat bygga. Pengarna kan bland annat användas för att anlita en arkitekt.

Regeringen fattade i höstas beslut om att införa ett startbidrag på totalt 3 miljoner kronor under år 2020 för att stödja byggemenskaper, föreningar för bostadsprojekt där de som ska bo i huset själva äger och driver projektet. Sedan 1 februari kan de söka upp till 400 000 kronor via Boverket  för initiala projektkostnader före byggstart. Ett syfte med stödet är att få igång bostadsprojekt på platser där det saknas intresse från kommersiella byggaktörer. Ett annat är att öka möjligheterna att utveckla bostäder för olika typer av hushåll.

– Det är ett välkommet och ett väl avvägt stöd. Summan är ingen stor del i projektens budget men den kan leda till att privatpersoner slipper skuldsätta sig tidigt och det gör processerna smidigare, säger Staffan Schartner som är ordförande i Föreningen för byggemenskaper.

Stödet kan sökas för skedet mellan markanvisning och byggstart. Ett krav är att byggemenskapen äger eller disponerar mark där kommunen har godkänt flerbostadshus och att det planeras bostäder för alla medlemmar i projektet.

– Jag tror att stödet i många fall kan komma att användas till att anlita en arkitekt eller en projektledare, säger Staffan Schartner.

Röda Oasen i Malmö är en byggemenskap som vill bygga om ett gammalt sjukhus i etapper för att skapa ett kollektivhus med gemensamma ytor och lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. De fick 2016 markanvisning för en byggnad i Sege park på det tidigare Östra sjukhusets mark. Byggemenskapen har nu sökt och fått beviljat ett stöd på 400 000 kronor.

– Det kommer inte att räcka hela vägen, men vi kommer att få råd och tid att arbeta igenom den tidiga fasen som gör att det blir ett bättre projekt i slutändan, och vi har fortsatt möjlighet att anlita externa arkitekter, säger Ludvig Haav i byggemenskapen Röda Oasen.

Mer att läsa