Gå till innehållet

Bygge med ägg ger chans att bli arkitekt

Hej arkitekt, har du vad som krävs för att komma in på arkitektutbildningen idag? Fundera på om du skulle klarat årets praktiska intagningsprov. 

 

Varje vår kan de som söker till arkitektutbildningarna välja att göra ett praktiskt prov som används för urval bland behöriga sökande. Med provets hjälp fångar skolorna upp personer med särskild begåvning och intresse inom området, som kanske inte har de toppresultat som krävs för att bli antagen via betyg eller högskoleprov. Den första delen görs som en hemuppgift. Därefter får ett urval av de sökande utföra fler uppgifter under speciella provdagar på KTH, LTH, UMA och Chalmers, en process som pågår nu.

I år var sista datum för inlämning av hemuppgiften 15 april, men det är förstås inget som hindrar att genomföra provet som ett (över-) ambitiöst semesterpyssel. Här nedan följer en något förkortad version av instruktionerna från Arkitektprovet.se.

Hemuppgift 2016: ”Ägget”

Du ska konstruera en modell som kan rymma ett ägg. Välj själv om det ska vara ett okokt, kokt eller urblåst ägg. Modellen ska uppfylla följande kriterier:

 • Ägget ska vara synligt när det är placerat i modellen.
 • Ägget ska kunna plockas in och ut ur din modell.
 • Modellen ska kunna vändas upp och ner utan att ägget faller ut.
 • Ägget ska befinna sig minst 10 centimeter ovanför den yta som modellen står på i sina båda lägen.

Det finns ingen begränsning av storlek på din modell. Försök att finna ett hållbart och tilltalande sätt att sammanfoga delarna i modellen.

Använd två material ur kategori 1 och ett material ur kategori 2 till modellen:

Kategori 1

 • Tändstickor (i valfri tjocklek och längd)
 • Kartong (valfri tjocklek och färg)
 • Papper (valfri färg och tjocklek)

Kategori 2

 • Lim eller tejp (valfri bredd och färg)
 • Snöre, tråd eller garn (valfri färg & tjocklek)

Uppgift 1

Med hjälp av fotografi ska du skildra din modell på fyra olika sätt.

 • Två fotografier som ger en överblick över modellen och visar den i sin helhet med ägget i sina två lägen.
 • Ett fotografi som visar ett mellanrum i din modell.
 • Ett fotografi som visar en sammanfogning eller en detalj i din modell.

Uppgift 2

Gör ett tredimensionellt kollage baserat på hela eller delar av din modell.

Kollaget ska inte vara en avbildning, utan du är fri att omtolka din modell. Ditt kollage kan bestå av hålrum, upphöjningar och fördjupningar. Välj tre (valfria) material som du använder i ditt kollage.

Uppgift 3

Du ska rita en bild som omvandlar din modell i ett nytt sammanhang.

Tänk dig att din modell har en annan användning och är placerad vid ett torg i en svensk ort eller förort. Du är fri att tänka dig att din modell är mycket större eller mycket mindre än den är i verkligheten.

Mer att läsa