Gå till innehållet

Bristande kunskap hämmar urbant jordbruk

Peter Rundkvist och Dan Melander, initiativtagarna till plattformen ”Stadslandet” vid Business Region Gothenburg, bjöd in forskare och andra verksamma inom stadsutveckling, till en diskussion om den fortsätta utvecklingen av det framtida stadslandet, främst i nordöstra Göteborg.

15 mars arrangerade Mistra Urban Futures i Göteborg seminariet ”Stadslandet” – Urban Rural Gothenburg.

  • Urbana jordbruk och produktiva landskap ligger i tiden och det finns många likheter i de olika projekten. Arkitekten och forskaren Katrin Bohn från universitetet i Brighton gav flera exempel på hur den livsmedelsproducerande staden kan formges. Syftet är att använda städernas grönområden för att förtäta staden och därigenom få en närproducerad, ekologisk och småskalig livsmedelsproduktion, knyta ihop förorterna med stadskärnan och skapa nya arbetstillfällen inom miljövänliga verksamheter.
  • Nordöstra Göteborg är idag splittrat mellan bostäder i satelliter och vidsträckta grönområden. Det finns stor potential men vägen är lång att gå. Naturresurser och olika affärsverksamheter behöver utvecklas, även teknik, inventioner, infrastruktur, social hållbarhet, nytt tänkande och ny design, berättade Peter Rundkvist och Dan Melander som presenterade Gothenburg Development North East, ett projekt som inleddes 2011.
  • Stadslandskapet genomgår en omfattande förändring och många unga visar ett stort intresse för att starta urbana jordbruk. En av utmaningarna inför framtiden handlar dock om att det saknas kunskaper om att odla, då initiativtagarna inte har erfarenhet av jordbruk. Det rör sig snarare om akademiker och konstnärer eller ”entusiastiska dilettanter” som Katrin Bohn beskrev de drivande personerna bakom projekten i Berlin.

Så var det

Under seminariet diskuterades olika metoder; det är svårt att säga om en kortsiktig eller långsiktig lösning är den rätta för Nordost då det rör sig om olika processer och olika typer av finansiering. Kritiken mot projektet handlar just om brist på lönsamhet, men enligt Dan Melander behövs alternativa ekonomiska strategier och modeller.

Mer att läsa