Gå till innehållet

Brist på arkitekter i integrations­initiativ

Yrkesdörren ska öka jobbchanserna för utrikesfödda arkitekter genom att matcha ihop dem med etablerade yrkespersoner. Men hittills har för få etablerade arkitekter anmält sig.

Yrkesdörren är ett integrationsinitiativ som vill hjälpa personer från andra länder att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

– Vår idé är att förenkla för allmänheten att öppna dörren till arbetsmarknaden för utrikesfödda. Vår metod är att vi matchar ihop människor så att de ska kunna mötas, säger Eliza Kücükaslan, verksamhetschef på Axelerate som driver Yrkesdörren.

Alla som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden kan anmäla sig på Yrkesdörrens hemsida och bli så kallade dörröppnare. Hemsidan matchar sedan ihop dörröppnarna med lämpliga deltagare – personer som anmält att de vill ha kontakt med en dörröppnare för att utöka sina nätverk och kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

Men det kan skilja sig mycket mellan hur många dörröppnare respektive deltagare det finns i olika branscher.

Under hösten var det stor brist på arkitekter som ville bli dörröppnare.

– Vi såg att vi hade nästan tre gånger så många deltagare som dörröppnare bland arkitekter i vårt system. Det påverkar vår möjlighet att skapa möten, säger Eliza Kücükaslan.

I slutet av förra året tog Yrkesdörren därför kontakt med Sveriges Arkitekter för att få fler etablerade arkitekter att anmäla sig. Anders Regnell, digital strateg och webbansvarig på Sveriges Arkitekter, skrev om Yrkesdörren på förbundets webb och skickade ut ett nyhetsbrev som länkade till artikeln. Det gav resultat.

– Plötsligt började det rassla in anmälningar, säger Eliza Kücükaslan. Vi fick in ett 60-tal personer efter utskicket. Ungefär hälften var etablerade svenskar och andra hälften var nya svenskar med arkitektbakgrund.

Att så många nya svenskar anmälde sig efter utskicket var lite överraskande.

– Vi kan bara anta att det blev en marknadsföringsinsats som även nådde ut till personer som är nyare i Sverige, att nyhetsbrevet nådde ut brett, säger Eliza Kücükaslan.

En av de etablerade arkitekter som anmälde sig efter utskicket var Emina Kovacic, ordförande för Sveriges Arkitekter, och stadsarkitekt i Karlshamns kommun.

– Jag tycker att det är en angelägen fråga. När jag blev ordförande blev jag kontaktad av flera arkitekter som hade svårt att komma in på arbetsmarknaden. De saknade metoder. När jag läste om Yrkesdörren kände jag att det var precis vad de efterlyste, säger Emina Kovacic.

Det är inte bara viktigt att öppna arbetsmarknaden för nyanlända, det handlar också om att ta tillvara deras kunskaper och erfarenheter, påpekar Emina Kovacic.

– Vi som arkitektkår behöver bli mer internationell. Vi är inte så bra på att komma ut på andra marknader som andra branscher är. Vi har några större kontor som är verksamma i andra länder, men vi skulle kunna bli bättre, säger hon.

Även om utskicket gav bra effekt behövs det fortfarande fler arkitekter som vill bli dörröppnare. Det var ju ungefär lika många dörröppnare som deltagare som anmälde sig.

– Balansen förbättrades lite grann, men det är fortfarande många fler deltagare som väntar på en dörröppnare, säger Eliza Kücükaslan.

Nada Madhoon är palestinier och växte upp i Saudiarabien där hon studerade arkitektur. Efter att ha fått ett stipendium flyttade hon till Sverige 2018 för att ta en masterexamen. Hon har haft kortare jobb på arkitektkontor i Stockholm och frilansar.

När hon läste om Yrkesdörren på Sveriges Arkitekters hemsida tyckte hon att det lät intressant.

– Det är bra att utöka sitt nätverk och få kontakt med personer som är inne i branschen, säger hon.

Hon registrerade sig på Yrkesdörrens hemsida och efter ett par veckor fick hon kontakt med Kalle Berggren, chef på Carlstedt arkitekters kontor i Eskilstuna. De hade ett möte på Teams som varade i en timme.

– Det var bra. Han gav mig en hel del bra råd om branschen, la till mig på Linkedin och erbjöd sig som referens, säger Nada Madhoon.

För Kalle Berggren var det självklart att registrera sig som dörröppnare.

– I tidigare jobb har jag några gånger anställt folk som ganska nyligen kommit till Sverige. Jag känner till den där tröskeln som är så jobbig att ta sig över, säger han.

Han pratade med Nada Madhoon om utmaningar med att söka jobb i Sverige och särskilt det första jobbet.

– Det kan vara svårt att få även som nyutbildad i Sverige. Om man dessutom är ganska junior och inte kan svenska så bra är det ännu tuffare, säger Kalle Berggren.

– Så vi pratade lite om taktik och att man måste få till den där personliga kontakten. Och att byggbranschen är ganska hårdnackat svenskspråkig.

Kalle Berggren och Nada Madhoon bestämde ingen fortsättning efter det första mötet.

– Hon la till mig på Linkedin och jag skickade hennes kontaktuppgifter till diverse andra arkitekter som hon kan ha nytta av. Nada får höra av sig när hon har några frågor eller vill bolla sitt CV eller något annat, säger Kalle Berggren.

Nada Madhoon tycker att Yrkesdörren är ett bra initiativ. Men hon tror att det kan bli ännu bättre.

– Om man precis har kommit till Sverige kan man få mycket hjälp och information via Yrkesdörren. Men jag har ju bott här i några år, studerat och jobbat lite, så jag är mer i behov av organiserat nätverkande och mentorskap. På det området skulle Yrkesdörren kunna utvecklas.

om Yrkesdörren

Yrkesdörren är ett integrationsinitiativ och en folkrörelse som genom möten vill snabba på utrikesföddas väg in på den svenska arbetsmarknaden. Möten bidrar till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som breddar nätverk och för den icke-etablerade innebär mötet ett tillfälle att lära sig mer om sociala koder, se sina möjligheter och öka sitt självförtroende på arbetsmarknaden. Yrkesdörren är en del av ÖppnaDörren, en paraplyorganisation för integrationsinitiativ som skapar möten mellan etablerade och nya svenskar. ÖppnaDörren startades av Axfoundation 2015 och drivs i dag av Axel Johnson. Hösten 2020 blev Yrkesdörren en del av Axelerate, Axel Johnsons satsning på inkludering och mångfald.

Mer att läsa