Nyheter

Branschen agerar mot sexuella trakasserier

13 juni 2018

I slutet av maj bjöd bostadsminister Peter Eriksson för andra gången in aktörer inom bygg och arkitektur till ett uppföljningsmöte efter uppropet #Sistaspikenikistan, branschens svar på #Metoo. Lisa Palmér från Kvinnors Byggforum var där.

Annons
Annons
Foto Maria Nilsson

Stora byggaktörer, Sveriges Arkitekter och Kvinnors byggforum var på uppföljningsmöte efter #Sistaspikenikistan.

Under hösten 2017 startade en lång rad branschledda upprop i kölvattnet efter #Metoo. Uppropet #Sistaspikenikistan för arkitekt- och byggbranschen skrevs under av tusentals personer. I november bjöd bostadsminister Peter Eriksson in till ett möte där branschaktörer fick berätta sin bild av sexuella trakasserier på arbetsplatser för arkitekter och byggare. Den 30 maj i år bjöd bostadsministern in till ett uppföljningsmöte där aktörerna redovisade vad de har gjort sedan uppropet startade i höstas och hur de avser att jobba med frågorna framöver.

– Det visade sig att det är mycket på gång i branschen, många tar mycket ansvar för en förändring i branschen, men att det finns en del kvar att jobba med, säger Lisa Palmér som har delat ordförandeskap i Kvinnors byggforum.

Lisa Palmér är planhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm och har delat ordförandeskap i Kvinnors byggforum.

Hon berättar att arkitekten Cajsa Winge och snickaren Emmelie Renlund, som tog initiativet till #Sistaspikenikistan, inledde mötet. Tobias Olsson, förbundsdirektör (föräldraledig) för Sveriges Arkitekter, presenterade den enkät om sexuella trakasserier på arbetsplatser som förbundet kommer att gå ut med tillsammans med Svensk Byggtjänst med flera under hösten. De stora aktörerna i byggbranschen berättade om nya satsningar för att få in frågorna i utbildningar och i olika aktiviteter.

– Många arbetar nu också mer aktivt med sina styrelser och ledningar för att få upp frågan på bordet och att ha dialog mellan olika nivåer inom företagen. Vissa har varit hårda, och stängt av personer som agerat felaktigt, berättar Lisa Palmér.

För närvarande finns inget mer möte inplanerat från regeringens sida. Istället löper nu olika initiativ från aktörerna själva. Kvinnors byggforum har själva ingen särskild verksamhet kring sexuella trakasserier på arbetsplatser.

– Det är däremot en återkommande fråga. Vi anser att sexuella trakasserier är en del av de härskartekniker och det maktspråk som man kan se i branschen.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel