Gå till innehållet

Boverket startar kontor för riksarkitekt – utan direktiv

I nästa års budget får Boverket femton miljoner kronor av regeringen för att satsa på arkitektur, men eftersom regeringens arkitekturproposition är försenad vet myndigheten inte vad de ska göra med pengarna. Trots det planerar man nu att tillsätta en riksarkitekt och anställa ett femtiotal personer.

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren är optimistisk. Tack vare regeringsmiljonerna siktar myndigheten på att expandera. Men de statliga pengar har kommit utan direktiv för vad de ska spenderas på.

– Tanken var säkert att propositionen skulle komma innan budgeten fastställdes, men nu är vi där vi är. Vi försöker planera så gott vi kan, och vi är självklart väldigt glada med att få femton miljoner för att arbeta med arkitektur, säger han.

Hur arbetar ni nu när ni fått pengar men inga direktiv?

– Det hade varit svårt för oss om det var ett nytt område för Boverket, men vi har arbetat med arkitektur under lång tid. Det här är redan vårt uppdrag. När sedan regeringens proposition kommer får vi anpassa oss till den.

Nu är Boverkets ambition att anställa ett trettiotal personer till sitt huvudkontor i Karlskrona, samt starta ett nytt kontor i Malmö med ett tjugotal anställda.

– Vi ser ett behov av ett nav i Malmöregionen och letar just nu efter en lokal i Malmö. Vi räknar med att vara igång med verksamheten på det nya kontoret i början på nästa år, säger Anders Sjelvgren.

Varför ytterligare kontor i södra Sverige?

– Vårt arbete med arkitektur och hållbart byggande kräver ett tätt samarbete med akademin. I Skåne har vi både närhet till arkitekturutbildningen på Lunds universitet och till Malmö högskola som arbetar med social hållbarhet kopplat till bostadsfrågan.

Myndigheten har idag cirka 240 anställda, rekryteringen av ett femtiotal personer innebär alltså en kraftig expansion.

– Vi kommer självklart att anställa landskaps-, hus-, och planarkitekter, men också personer för att arbeta med sociala frågor relaterat till boende, till exempel beteende- och samhällsvetare.

I utredningen Gestaltad livsmiljö, som presenterades i oktober 2015, lanserades idén med en riksarkitekt. Eftersom regeringens arkitekturproposition blivit så försenad är det inte klart vad riksarkitekten kommer att göra.

­– Vi väntar på propositionen för att få veta mer om vad riksarkitektens arbetsuppgifter kommer att vara. Det jag ser framför mig är en person som för fram arkitekturfrågorna och är en tydlig röst för arkitekturen i samhället, säger Anders Sjelvgren.

 Fakta. Regeringens arkitekturproposition.

Bygger på utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Utredningen, som tillsattes av alliansregeringen 2014, lämnades över till kulturministern i oktober 2015.

Efter att ha varit på remissrunda var planen att regeringens arkitekturproposition skulle presenterats på Almedalsveckan i juli i år, men så blev det inte. Nästa bud var att den skulle vara klar till den 30 november, och nu är beskedet att propositionen ska vara klar någon gång efter årsskiftet.

För att regeringens proposition ska bli lag måste den röstas igenom riksdagen.

Läs mer: Gestaltad Livsmiljö – detta innehåller utredningen

Mer att läsa