Gå till innehållet

Boverket får tre nya regerings­uppdrag

Boverket har fått nya uppdrag som handlar om ändring av detaljplaner, BIM samt byggprognoser. Samtliga uppdrag ska redovisas under första halvåret 2024.

Det första regeringsuppdraget till Boverket är att se över, beskriva och utvärdera regelverket för ändring av detaljplaner. Bakgrunden är enligt regeringen att ungefär en fjärdedel av planbesluten i Sverige handlar om att ändra befintliga detaljplaner. Regeringen vill att man i dessa fall ska kunna slippa hela lämplighetsbedömningen som görs när nya detaljplaner tas fram.

– En planprocess ska aldrig behöva vara mer komplicerad än vad som är nödvändigt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Uppdraget om BIM, bygginformationsmodeller, handlar om ökad digitalisering av byggprocesser genom att Boverket ska ta fram ett stöd för offentliga aktörer att använda BIM för byggnader. 

Det tredje uppdraget är att Boverket ska förbättra sina prognoser för bostadsbyggandet.

– Behovet av ett utvecklat arbete med prognoser för bostadsbyggande är särskilt tydligt i det ekonomiska läge som råder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Mer att läsa