Gå till innehållet

Boverket får fortsatt uppdrag om Nya europeiska Bauhaus 

Regeringen har förlängt Boverkets uppdrag att samordna det svenska arbetet med Det nya Europeiska Bauhaus, ett EU-initiativ om hur sociala och kulturella värden kan bidra till klimatomställningen.

Initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus, New European Bauhaus, lanserades av EU-kommissionen i början av 2021 för att ta hjälp av kreativa näringar för att nå EU:s klimatmål till år 2050. I Sverige har Boverket redan ett uppdrag att koordinera det svenska deltagandet och myndigheten har etablerat ett samarbete med övriga deltagare i Rådet för hållbara städer och flera andra partners, bland annat Sveriges Arkitekter.

Nu förlänger regeringen Boverkets uppdrag, vilket innebär att myndigheten ska fortsätta att sprida kunskap om initiativet, lyfta fram goda exempel och samordna arbetet i Sverige.

– Det är viktigt för Sverige att delta aktivt i ett nytt europeiskt Bauhaus eftersom det kommer att främja den nationella stadsutvecklingspolitiken och politiken för gestaltad livsmiljö. Vi ser att Boverket kan bidra i dessa frågor i EU-samarbetet, säger bostadsminister Johan Danielsson i ett pressmeddelande från regeringen.

De myndigheterna som ingår i Rådet för hållbara städer samordnar sin information om Ett nytt europeiskt Bauhaus och tillgänglig finansiering för projekt via hemsidan hallbarstad.se.

Mer att läsa