Nyheter

Boverket drar in tjänster

11 februari 2020

Anställda vid Boverket fick den 10 februari beskedet att 20 tjänster kan behöva dras in när anslagen minskar med 25 miljoner för nästa år.

Annons
Foto Franz Feldmanis och Charlotte Nilsson

– Uppsägningar kan komma att ske under våren, säger Boverkets HR-chef Leif Clemedtson.

Enhetscheferna för Boverkets kontor i Karlskrona, Malmö och Stockholm informerade igår personalen om att minskningar av personalstyrkan troligtvis kommer att ske till årsskiftet 2020/21. Orsaken är minskade anslag med 25 miljoner kronor för verksamhetsområdena PBL-kompetens och digitalisering för 2021.

– Uppdragen och arbetsuppgifterna kommer att finnas kvar. Första steget är att se hur och var verksamheten kan effektiviseras, säger Leif Clemedtson som är HR-chef på Boverket.

I april ska materialet vara färdigt för förhandlingar med de fackliga organisationerna för att se vilka områden och kompetenser som kommer att beröras. Efter det kan uppsägningar komma att ske under våren. Boverket har ännu inte lagt ett varsel till Arbetsförmedlingen men det kommer troligen att göras till hösten när det är två månader kvar på uppsägningstiderna.

Annons

– Vi vet ännu inte hur många personer eller vilka enheter som kommer att beröras. Nu ska vi vända och vrida på alla stenar. Vi har en del pensionsavgångar och vakanta tjänster och vi ska jobba för att minimera effekterna, säger Leif Clemedtson.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel