Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Bilfritt stadsstråk för rörlig bild vann studenttävling

Elise Cervin är vinnare i idétävlingen Gaturum med ett förslag om ett nytt socialt stadsrum för filmvisning som kan ge tröst i ensamhet.
– Att se film är både en individuell och en kollektiv upplevelse, säger Elise Cervin.

Tävlingen adresserade bland annat ensamhet i staden och en uppgift var att skapa nya mötesplatser.

Elise Cervin, som tog kandidatexamen på Arkitekturskolan i Stockholm i våras, korades idag till vinnare i en idétävling om att skapa nya sociala mötesplatser i städer. Uppgiften var att i en valfri svensk stad utveckla konceptet “sommargågatan”, där gående prioriteras framför bilar, till en året-runt-gata för spontana möten. Elise Cervin föreslår en utomhusbiograf i ett stråk, som en förlängning av Sandrews-biografen Victoria på Götgatan i Stockholm. Tävlingen adresserade också problematiken med ensamhet i staden.

– Att se en film är en individuell upplevelse som kan delas med andra. Det kan ge tröst och sällskap för ensamma och en eskapism från tillvaron en stund, säger Elise Cervin.

I hennes tävlingsbidrag omvandlas en del av en gata, som idag är programmerad för parkering, till ett nytt socialt rum för rörliga bilder som projiceras exempelvis i passager, på väggar och i nya filmholkar. Besökare ska kunna se film både på långt håll, när de är i rörelse eller stannar upp. Enligt förslaget visas film dygnet runt.

–  Det kan handla om olika typer av rörlig bild. På utebion kan en två timmar lång Bergman-film visas men det kan också vara kortare filmsekvenser och animationer att uppleva när man passerar, säger Elise Cervin.

Gestaltningen ska enligt tävlingsprogrammet vara föränderlig så att innehållet kan anpassas efter årstiderna. I Elise Cervins lösning kan filmen projiceras på trädkronor när löven är kvar och på snön när den fallit. Paviljongerna är byggda av varianter av enkla träramar.

– Jag utgick från en tidig idé om filmrullar som klipps itu och har gjort en enkel form som fragmenteras till olika paviljonger, säger Elise Cervin.

Juryn anser att Elise Cervins bidrag på ett på ett trovärdigt och empatiskt sätt adresserar problemet med ofrivillig ensamhet. ”Gestaltningens tema är tydligt och visar en hög detaljeringsnivå. Den starka grundidén skapar en kärna för människor att samlas kring dygnet runt, året om”, skriver juryn.

 

om Idétävlingen Gaturummet:

Första pris och 25 000 kronor går till Elise Cervin på Arkitekturskolan Stockholm. Andra pris och 10 000 kronor går till Molly Myrsten och Adam Sävhage på Arkitekthögskolan i Umeå. Tredje pris och 5 000 kronor går till Nilas Lätt och Johan Hultman på Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, SLU.

Tävlingen var öppen för alla arkitektstudenter vid svenska lärosäten. Till tävlingen lämnades 21 förslag in. Totalt deltog 29 studenter från åtta olika lärosäten. Tävlingen arrangerades i samband med landskapsarkitekturseminariet Oyster 2021. Tävlingsarrangörer är Frida Westberg Ekerljung och Maria Almqvist, landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna och representanter för landskapsarkitekturseminariet Oyster 2021, i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa